فرانک گری

فرانک گری فرانک اُ گری (Frank O. Gehry) معمار مشهور معاصر آمریکایی کانادایی-تبار است. او در سال ۱۹۲۹ م در…