سه شنبه , ۲۶ شهریور ۱۳۹۸


من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / مطالعات معماری خانه سینما و پردیس سینمایی


مطالعات معماری خانه سینما و پردیس سینمایی

مطالعات معماری خانه سینما و پردیس سینمایی

در این پست با مطالعات معماری خانه سینما و پردیس سینمایی همراه شما معماران گرامی هستیم .

مطالعات معماری خانه سینما در فرمت word  و در 154 صفحه میباشد که فهرست مطالب و جزییات رو در ادامه مطلب مشاهده میکنید .

مطالعات معماری خانه سینما و پردیس سینمایی

چکیده

    رساله ای که مشاهده می کنيد حاصل تلاش چندماهة اين جانب ، و تحقيق و پژوهش در سينمای کشور و جهان در اين مدت کوتاه می باشد ، شايد از ادب نويسندگی به دور باشد که در مورد سينمای کشور و جهان رساله ای ، هر چند موجز نوشته شود . و از اتفاقات ريز و درشت اين هنر سخنی به ميان نيايد . در اين چند ماهه که نگارنده مشعول پژوهش در سينمای کشور بود. شايد مهمترين اتفاق شيرينی که در سينمای کشور افتاد نمايش فيلم سينمايی « مارمولک » به کارگردانی کمال تبريزی بود ، که با استقبال بی نظير مردمی روبه رو شد که مدتهاست با سينمای کشور قهر کرده اند . هرچند اين نمايش در مدت کوتاهی توقيف شد اما حتی در همين مدت کوتاه اکران خود توجه دست اندرکاران سينمای کشور را به خود جلب کرد . که نشان داد اگر فيلمی با توجه به نيازهای مردم ساخته شود نه تنها با استقبال مردمی رو به رو می شود بلکه رکود فروش در گيشه های کشور را می شکند .

    اما اتفاق ناخوشايندی که در اين مدت بر سينمای کشور اتفاق افتاد درگذشت « بزرگ ، کودک سينمای ايران » ـ زنده ياد حسين پناهی بود . که در واقع تمام مقدمات ذکر شده توسط نگارنده برای يادآوری نام آن کودک سينمای ايران بود . بهتر ديدم که نظر نزديکان او را در رابطه با اين هنرمند فقيد جويا شوم . که برای اين منظور با يکی از سايتهای فارس زبان با لادن پارسی و بهروز پارسا از منتقدان فيلم و تلويزيِون ايران انجام دادند . که نظر شما را به آن جلب می نمايم .

    حسين پناهی هم رفت. معمولا اين اتفاق زياد می افتد. آدم ها، هرکدام به شکلی از ادامه راه بازمی مانند. بعد زمان می گذرد و تبديل به ياد و خاطره می شوند. و احتمالا اين تلخ ترين قسمت موضوع است. اما بعضی خاطره ها مثل نقش های بيستون بر اعماق روح آدمی حک می شود. مثل خاطره حسين پناهی،

    حسين پناهی پيش از هر چيز ديگر کودکی شاعر بود. ساده چون آب روشن و زلال. با رفتن او فقط يکی از آدم های روی زمين کم نشد، بلکه چيزی از شاعرانگی جهان کم شد.

    شايد تنهايی های بشری بازتاب تنهايی های انسان های است که درک نمی شوند و حسين پناهی در مناسبات روزمره حاکم نمی گنجيد و فهميده نمی شد. از همين رو سروده بود:…

    من قطره قطره رفتم از دست…در روز روز زندگانيم”

    او هم از درون تنها بود و هم از بيرون. نشان تنهايی بيرونی او همين بس که جسد مچاله شده اش سه روز در انتظار کشف ماند و لابد اگر دختر دل نگرانش به جستجوی او برنيامده بود در خلوت آن خانه می پوسيد.

  او سال ها پيش سروده بود: “گفتم می روم / و در مرام ما رفتن مردن بود / و حالا سال هاست که مرده ام” از اين رو بايد گفت حسين پناهی نمرد. رفت . رفت و چيزی از شاعرانگی جهان را با خود برد .

 

فهرست مطالب

چکیده 1

شعری از حسين پناهی. 2

مقدمه 3

فصل اول. 8

مباني نظري. 8

1ـ 1 ـ فرهنگ نمايش و نقش آن در ايران 8

2ـ 1 ـ شناخت سينما 10

سينما چيست ؟ 10

3 ـ 1 ـ تاريخچة سينمای جهان. 14

1 ـ3 ـ 1 ـ اختراع سينما 14

2 ـ 3 ـ 1 ـ تاريخ سينمای ايران 22

3 ـ 3 ـ 1ـ سينمای حال حاضر ايران 25

فصل دوم 28

رهيافتی نظری بر عناصرسازندة  فيلم و معماری. 28

1 ـ 2 ـ معماری و سينما 28

1ـ 1 ـ 2 ـ معماری در سينما  . 31

2ـ 1 ـ 2 ـ معماری رسا نه ای  « Media Architecture » 34

2 ـ 2 ـ سينما و حرکت 40

1 ـ 2 ـ 2 ـ معماری تحرک وسکون  42

3 ـ 2 ـ سينما و زمان 43

4ـ2 ـ فضا و زمان 44

1 ـ 4 ـ 2 ـ فضا در معماری و سينمای امروزی. 47

5 ـ 2 ـ معماری سينما 48

5 ـ 2 ـ لوکوربوزيه و فيلم 51

فصل سوم 53

استانداردها و برنامه فيزيكي. 53

ضوابط ساخت مجموعه های سينمايی. 53

1 ـ 3 ـ ملزومات سينما در استاندادرهای آمريکايی. 53

1 ـ 1 ـ 3 ـ موقعيت سايت. 54

2 ـ 1 ـ 3 ـ مشخصات سالن سينما 54

1 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ ظرفيت سالن. 54

2 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شکل و اندازة تصوير پردازش شده 55

3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پرده ها و تصويرپردازی. 57

4ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ لنزهای پردازش.. 59

5 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پوشش تصوير 59

6 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شيب کف و صندلی ها 60

7 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شيب کف سالن نمايش تصوير 60

8 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ فاصله گذاری رديف ها و راهروها 61

9 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پرده 61

10 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ روشنائي سالن. 62

11 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ گيشة بليت. 63

12 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ سالن های استراحت و سيرويس ها 64

13 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ اتاق پردازش ( پروژکسيون ) ـ آپارت خانه 64

2 ـ 3 ـ برنامه ريزی ، طرح و احداث سينماهای به صرفه در ايران 65

1 ـ 2 ـ 3 ـ کليات. 65

1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ انواع سالن (از لحاظ عملکردی ) 65

سالن سينما ـ تئاتر 65

سالن چند منظوره 66

2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات سالن. 66

1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات راهروها 66

2 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ نحوة انتظام صندلی ها در سالن. 70

3 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ورودی ها و خروجی های سالن ها 73

4 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ پردة نمايش فيلم 78

5 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ صحنه 79

6 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ضوابط ديد در سالن. 80

7 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ضوابط شنوائي در سالن ها 82

8 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ آکوستيک تالار و صحنه 83

9 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ شيب ها و حجم سالن. 84

10 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ قاعدة کلی. 86

11 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ مواد آبسوربر ( جاذب صوت ) 87

12 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ انواع مواد آبسوربر 88

13 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ جذب صدا بوسيلة حاضرين در سينما 91

14 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ قاعدة کلی  برای آکوستيک سالن. 91

3 ـ 3 ـ 3 ـ اتاق جانبی سالن ها 92

1 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ آپارات خانه 92

4 ـ 3 ـ 3 ـ هال انتظار 96

5 ـ 3 ـ 3 ـ ورودی سينما 100

6 ـ 3 ـ 3 ـ گيشة بليت فروشی. 101

7 ـ 3 ـ 3 ـ سرويسهای بهداشتی. 102

8 ـ 3 ـ 3 ـ فضاهای اداری. 104

9 ـ 3 ـ 3 ـ انبار و تاسيسات. 104

10 ـ 3 ـ 3 ـ بوفه و رستوران. 105

4 ـ 3 ـ نتايج حاصل از مطالعات ضوابط طراحی. 106

1 ـ 4 ـ 3 ـ خانة فيلم و سينما 106

1 ـ 1ـ 4 ـ 3 ـ سالن نمايش اصلی. 108

2 ـ 1ـ 4 ـ 3 ـ سالن های نمايش فرعی. 111

2 ـ 4 ـ 3 ـ بخش جنبی خانة فيلم و سينما ( قسمت امور اداری ) 113

3 ـ 4 ـ 3 ـ فضاهای ورودی. 114

4 ـ 4 ـ3 ـ قسمت ويژه ( حراست ) 117

5 ـ 4 ـ 3 ـ قسمت پذيرايی و رستوران. 118

6 ـ 4 ـ 3 ـ آشپزخانة مجموعه 120

1 ـ 6 ـ 4 ـ 3 ـ انبار موا غذايي. 121

2 ـ 6 ـ 4 ـ 3 ـ بارانداز آشپزخانه 121

7 ـ 4 ـ 3 ـ قسمتهای تشکيل دهندة بخش پذيرايی و سطح زير بنای آنها 123

8 ـ 4 ـ 3 ـ فهرست قسمتهای مختلف بخش جنبی خانة سينما و سطح زير بنای آنها 124

9 ـ 4 ـ 3 ـ فهرست بخش های تشکيل دهندة خانة سينما و سطح زير بنای آنها 124

10 ـ 4 ـ 3 ـ تاسيسات مرکزی. 125

11 ـ 4 ـ 3 ـ پارکينگ ها 126

فصل چهارم 127

بررسی نمونه های مشابه 127

1 ـ 4 ـ مجموعه سينماهای UFA ، درسدن. 127

2 ـ 4 ـ مجتمع سينمايی آزادی ، تهران(فرشيد موسوی و آلخاندروزائرپلو) 135

3 ـ 4 ـ مجتمع سينمايی آزادی ، (کاری از بابک شکوفی) 137

منابع و ماخذ  142


فرمت : word 
تعداد صفحات  : 154  – حجم فایل : 3 مگابایت

 

باکس دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی