من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / مطالعات معماری مرکز انتقال خون ( طرح نهایی )


مطالعات معماری مرکز انتقال خون ( طرح نهایی )

مطالعات معماری مرکز انتقال خون ( طرح نهایی )

در این پست با مطالعات معماری مرکز انتقال خون ( طرح نهایی ) همراه شما معماران گرامی هستیم .

مطالعات معماری مرکز انتقال خون در فرمت word  و در 135 صفحه میباشد که فهرست مطالب و جزییات رو در ادامه مطلب می بینید

 


برای مشاهده لیست کامل رساله و پایان نامه های سایت اینجا کلیک نمایید


مطالعات معماری مرکز انتقال خون

بخشی از مطالب :

مباني طراحي و ايده پروژه

 • تدوين مباني طراحي پروژه

  نخستين وظيفه معمار، کشف ريشه هاي بنيادين نحوه انديشيدن مردم ومطالعه ساختار متافيزيکي آنهاست. «جان لنگ »

پس از شناخت و آناليز زمينه و آشنايي با چالش هاو پتانسيل هاي آن اكنون   مي توان مباني طراحي، ايده ها ي خاص پروژه را تدوين نمود. از اين رو سازمان انتقال خون  از نظر ويژگي هاي كالبدي- فضايي، ساختار حركتي و خصلت هاي بصري و فرمي به عنوان يک نهاد اجتماعي که تنها منبع تغذيه ان مردمند ؛ متفاوت با ساير پروژه هاي اداري يا درماني  مشابه خواهد بود.

 • اهداي خون را بعنوان كنشي عقلايي معطوف به باور و هدف ؛ مهمترين عملکرد مرکز در نظر گرفته ؛ كه در آن هدف موفقيت و سب آن فرد اهدا كننده علاوه بر تكيه بر ارزشهايي چون اداي وظيفه انساني و يا باور مذهبي كار نيك، هدف خاصي كه همانا نجات جان ديگري،‌ با آگاهي كامل از اهداي خون سالم است را دنبال ميكند .
 • اهدا پديده اي است ذهني که بدون فلسفه اي کارساز وراه گشا نميتواند به صورت جزيي از فرهنگ مردم درآيد و بدون شناخت آن فلسفه، نميتوان فضاهاي پويا و زنده‌اي براي آن طراحي كرد. بنابراين علاوه بر ايجاد حس حضور نسبت به شهر بايد براي شهروندان قابل تشخيص و احساس تعلق خاطر به عنوان «مكان» ايجاد نمايد.
 • با توجه به تعر يف  اهداي خون  =( آرام دادن به روح) و با توجه به ارزش ذهني پديده اهدا در فرايند طراحي؛ رفتار مخاطب يعني اهدا کننده  را به عنوان مهمترين محور طراحي مد نظر قرار داده و  جريان طراحي به شدت متاثر از برداشتها و رفتارهاي اهداکننده ميباشد.
 • از منظر ديگر به اهداي خون به عنوان كنشي اجتماعي كه در آن «كنش شامل چگونگي عمل،‌تفكر و احساسي است كه خارج از فرد مي‌باشد و داراي قوه اجبار و الزام است كه به بركت آن خود را بر فرد تحميل ميكند.» پرداخته شده است.
 • در فرآيند برنامه ريزي، مطالعه و طراحي پروژه سازمان انتقال خون خراسان؛ كليه داده‌هاي اوليه اعم از كالبدي و فيزيكي و مطالعاتي يا استانداردها و دستورالعملهاي طرح، در مقوله خواسته‌ها و داده‌هاي اوليه طرح قلمداد گرديده است .

در نگاه به  كنش اجتماعي اهدا به عنوان مهمترين فعاليت مرکز؛ سه معيار مد نظر قرار گرفته است:

 • اشخاص بايد رفتار ديگر اهداکنندگان و همچنين حضور آنها را مد نظر داشته باشند.
 • معيار معنا دار بودن: يعني كنش فرد بايد داراي علامت يا نشانه‌اي براي ديگران و كنش ديگران هم ارزش ‌سمبليك براي خود فرد داشته باشد، درواقع نسبت دادن يك معناي نمادين به رفتار است كه به بركت يك علامت يا رمز قراردادي منتقل و فهميده شود.
 • سومين معيار دلالت بر آن دارد كه رفتار اشخاصي كه دركنش‌ اجتماعي اهدا دخالت دارند بايد تحت تاثير ادراك آنها از معناي كنش ديگران و كنش خاص خودشان قرار گيرد.به عبارت ديگر بايستي افراد با رفتار خود نشان دهند كه  انتظارات ديگران را دريافته‌اند،‌ مي‌پذيرند و يا رد مي‌كنند.
 • در لایه عمل‌كنندگان اجتماعي،هر چه اهداي خون به عنوان یک  انتخابي ارزشی كمك به همنوع، انجام وظايف انساني، بخشندگي و .. در کالبد معماری بنا پررنگتر باشد ، بار عاطفي كه اين ارزشها را در بر ميگيرد مقاومتر میگردد، رابطه اهداكنندگان و جامعه داراي مفهومي عميقتر میشود و شاهد گسترش اهداكنندگان خواهيم بود، چرا كه نمود بصری  ارزشهاي مشترك، تقویت کننده مشاركت با جمع است. به این مهم؛ در مکانیابی و استقرار بنا  ، ایده فرمی و همچنین در طراحی داخلی ساختمان پرداخته شده است.
 • در طراحی بنا به اهداي خون به عنوان عملکرد مشاركتی معنا داري كه افراد، نيروي انساني لازم براي انجام فعاليت خاص انتقال خون را تامين نمايند و فرد امكان انتخاب و آزادي اختيار دارد، پايداري آن با علاقه فرد پيوند دارد و مشاركتي كارساز  است نگریسته شده است.
 • مجموعه اهدای خون مي بايست براي مخاطب تازه وارد به صورت يك مجموعه منحصر به فرد و يادماني عمل نموده و براي شهروندان به عنوان يك فضاي مكمل فضاهاي شهري مطرح گردد، اين مجموعه باید به عنوان مجموعه خاطره  انگيز و يك عنصر تاثيرگذار عمل نموده و بر نظام فضايي و ساختار كالبدي شهر تاثيرات جدي بر جاي بگذارد تا به بتواند به اهداف سازمانی خود نزدیک شود.
 • تعريف «پروسه ورود» به جاي «نقطه ورود» در شهرهاي امروز با توجه به سرعت و نوع وسيله حركتي امري اجتناب ناپذير است. طرح پروسه ورود به مرکز اهدا با وجود پل رو گذر احمداباد معنا ی قویتری پیدا میکند . در واقع ورودی فضاهای اهدا به منزله ورود به حریم زندگی از درون زندگی شهری است و باید به به شكلي صورت گيرد كه در  مخاطب انگیزه قوی حظور در مکان ایجاد نماید.
 • بانك خون به مثابه يك نهاد ، سازمان و سيستم باز اجتماعي و نهاد و تشکلی مطرح میگردد که با حدوده قابل تشخيص ، نظمي هنجاري، ‌رده‌هاي مسئوليت مشخص، نظام ارتباطي و نظام عضويت برنامه ريزي شده مجموعه اي از اهداف را در محيطي معين دنبال ميكنند. در واقع مجموعه‌اي از قرار گاه‌هاي رفتاري است كه حدودي روشن، ‌نظمي ارتباطي و نظام برنامه‌ريزي شده عضويت دارد.

عملكرد روان و جذاب يك نهاد اجتماعي به ساختار سازماني و كيفيت روابط بين فردي اعضاي آن بستگي دارد كه هيچ كدام از اين روابط با تركيب كالبدي نهاد اجتماعي تعيين نميشود، در واقع قابليتهاي طراحي كالبدي در كاركرد اجرايي و نمادين آن موثر است.

در نظريه‌هاي هنجاري معماري  وطراحي شهري به تاثير طراحي كالبدي در شكل دادن به نهادهاي اجتماعي يا چگونگي طراحي نهادهاي اجتماعي «آرماني» همساز با محيط كالبدي توجه زيادي شده است. و ما نيز در اين دفتر به به اين پرداخته ایم  كه:

اگر طراحي بر اساس درك ويژگيهاي نهاد اجتماعي انجام شود،‌ محيط ساخته شده در جهت تسهيل كاركرد ان نهاد عمل ميكند.

ورود سرمايه‌هاي انساني سازمان اهدای خون را زنده میکندو ان را به یک نهاد اجتماعی تبدیل میکند. گويي ساختمان اهدا و سازمان انتقال خون  بدون حضور انسانها ميميرد و تصور ان بدون حضور انسان غيرممكن است و منظور از مستمر بودن فعاليت سازمان حضور و فعاليت مستمر انسانها در آن است. در واقع جريان حضور انسانهاي توانمند و شايسته و نوع دوست، همانند جريان خون سالم در رگهاي موجودات زنده، تداوم بخش حيات آنها در غالب بناهای اهداست. در فرایند طراحی سعی شده به این مهم چه در غالب فرم و چه عملکرد پرداخته شود. در واقع ميتوان گفت “سازمان انتقال خون  امتداد خويشتن ما محسوب ميشود” يعني بر توان ما مي‌افزايند و ما را قادر به انجام كارهاي خارق‌العاده ميكنند.

هدف اصلي طرح

هدف اصلي طرح طراحي سازمان اهداي خوني است كه با نگاه ويژه به كنش اجتماعي اهدا، نمايشگر يك محتواي معنوي باشد و با توجه به ارزش‌گذاري ذهني بنا توسط مردم، بعنوان فضايي كه تنها منبع تغذيه آن مردمند، منجر به خلق محيطي دعوت كنندهء مردمي- عملكردي گردد. هدف اين بحث بيان قابليت‌هاي تعميم يافته محيط ساخته شد، براي انسان به عنوان اهدا كننده و تببين مفاهيم رابطه معماري و رفتار انسان است. اين مفاهيم مي توانند جايگزين مدل هاي ساده انگيزش- پاسخ و رفتار انسان شوند، که موضوع اغلب بحثهاي معماري امروز هستند.

اميدوارم با طرح مباني روانشناختي فضاهاي اهداي خون و شناخت الگوهاي رفتاري مخاطبين اين فضاها (يعني تمام جامعه) ، بتوان نتايج آنرا در طراحي فضاهاي اهدا و يا نهادهاي مشابه مردمي، به عنوان معيارهاي ارزيابي وطراحي مورد استفاده قرار داد .

 • توجه به معماري فضاهاي اهداي خون و پي گيري اصول جامع و تاثير گذار محيطي_فرهنگي_ اجتماعي در كالبد بنايي كه هم خود داراي زندگي است و هم زندگي بخش.
 • بررسي عملكردي و سپس طراحي فضاي اهدا و انتقال خون به عنوان يك نهاد اجتماعي با مشاركت مردمي فعال نه سازمان صرفا دولتي . و ترسيم دورنماي معقول فعاليتي با هدف جذب نيروي پراكنده اهدا كننده (مردم).
 • نگرش به ساختمان اهداي خون به عنوان نمايشگر يك محتواي معنوي و برخورد فرمي با توجه به ارزشگزاري ذهني آن توسط عموم به عنوان فضايي كه تنها منبع تغذيه آن مردمند.
 • پاسخ به نياز به بازنگري معماري اين گونه فضاها، در راستاي آسيبهاي رواني جديدي كه پيامد بيماريهاي خوني نو ظهوري همچون ايدز در ايران است.
 • تغيير نگرش طراحي تك بعدي به عنوان محيطهاي عملكردي– درماني به فضاهاي اهداي خون و خلق بناهايي دعوت كننده كه به دنبال شناخت ارزشها و نمادهاي ارزشي در جامعه شكل ميگيرند.

فهرست مطالب :

سه فصل اول منابع پاورقی دارد. فصل چهارم نشریه های سازمان برنامه و بودجه و نویفرت

کلیات 
بيان مسئله 8
لزوم نگرش 8
هدف اصلي طرح 9
روش تحقیق 10
پيشگفتار 11

فصل اول:معرفی و اهداف پژوهش،تاریخچه و پیشینه

بخش اول : شناخت خون و انتقال آن
1-1-تعريف خون13
1-2-تركيبات خون13
1-2-1- فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي مشتق از خون14  
1-3-انتقال خون و سير پيدايش و تكامل آن
1-3-1-پيشينه تاريخي انتقال خون در جهان 16
1-3-2-كشف جريان خون17 
1-3-3-پيدايش سرنگ 17 
1-3-4-شروع انتقال خون 18
1-3-5-كشف ضد انعقاد = تولد بانكهاي خون 19
1-3-6-انتقال خون در ايران20
1-3-7-سالنماي انتقال خون20
بخش دوم : شناخت جايگاه خون در طب سنتي
2-1-تعريف سنت 23
2-2-طب سنتي ايراني23
2-3-اصول طب سنتي24
2-4-عناصر چهارگانه24
2-4-1-خاك26
2-4-2-آب26
2-4-3-هوا  27
2-4-4-آتش 27
2-5-خون در سنت و ادبيات 28
2-6-حجامت 29
2-6-1-حجامت و تاريخچه آن 29
2-6-2-انواع حجامت 29
2-6-3-جايگاه حجامت در دنياي اسلام 30
2-6-4-جايگاه حجامت در دنياي امروز 30
2-6-5-فعاليتهاي موسسه تحقيقات حجامت ايران 31
2-6-6-مقايسه حجامت با اهداي خون 31
2-7-فصد خون = اهداي خون 32  
بخش سوم : معرفي بيماري هاي درگير با اهدا و انتقال خون
3-1-شناخت بيماريهاي پر خطر در  اهداي خون
3-1-1-دوره پنجره  و ضرورت آن ازديدگاه طراحي 33
3-1-2-سانحه ايدز33
3-1-3-روشهاي تشخيص بيماري ايدز34 
3-1-4-راههاي انتقال ويروس36
3-1-5-بيماري ايدز در جهان 37
3-1-6-بيماري ايدز در ايران 38
3-1-7-درمان و واكسن ايدز 39
3-1-8-دعوتي براي پيشگيري40
3-2-شناخت بيماريهاي قابل درمان با اهدا و انتقال خون40
3-2-1-تالاسمي40
3-2-1-1-معرفي بيماري و انواع آن40
3-2-1-2-درمان تالاسمي و لزوم اهدا خون40
3-2-2-هموفيلي 42  
3-2-2-1-معرفي بيماري و انواع آن 42
3-2-2-2-درمان هموفيلي و لزومِ اهدايخون 42
بخش چهارم : روشهاي اهداي خون
4-1-اهداي خون كامل43
4-2-اهداي آفرزيس44
4-2-1-آفرزيس چيست؟44
4-2-2-اصول اهداي آفرزيس44
4-2-3-انواع آفرزيس44
4-1-1-مراحل آفرزيس 45
بخش پنجم :فضاهاي آزمايشگاهي و اهداي خون
5-1-انواع آزمايشگاه46
5-2-1-سيرکولاسيون بيمار
5-2-2-سيرکولاسيون نمونه 48   
5-2-3-سير كولاسيون كادر52
5-2-4-روابط عملكردي53
5-3-عملكردهاي اصلي ازمايشگا ه پزشكي    43
5-3-1-معرفي رشته هاي اصلي آزمايشگاه پزشكي53
5-3-2-تقسيم بندي فضايي آزمايشگاههاي پزشكي 55
5-4-آزمايشگاه هماتولوژي (خون شناسي) و بانك خون56
5-4-1-بررسي عملكردي ازمايشگاه هماتوژي وبانك خون56
5-4-2-فضاهاي مورد نياز آزمايشگاه هماتولوژي و بانك خون56
5-4-2-1-فضاهاي قسمت هماتولوژي(خون شناسي)57
5-4-3-چهارچوب استاندارد ، براي روشهاي آزمايشگاهي57
5-4-2-2-فضاهاي قسمت بانك خون( انتقال خون) 59

فصل دوم:شناخت بستر طرح(مطلعات جغرافیایی،طبیعی،اجتماعی و اقتصادی)

بررسی ویژگی های جغرافیایی شهر اسلامشهر 
3-1 موقعیت جغرافیایی 60
3-2 موقعیت نسبی 62
3-3 -تاریخچه شهر اسلامشهر 62
3-4-اسلامشهر در تقسیمات کشوری 63 
3-5  ویژگی های طبیعی 
3-5-1- زمین شناسی و توپوگرافی اسلامشهر  65
3-5-2  اقلیم 66
3-5-3 منابع آب 67
3-5-4 خاک شناسی 67  
3-6 بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر اسلامشهر 68
3-6-1 -جمعیت شهر اسلامشهر 
3-6-2- ساختمان سنی و جنسی جمعیت  68
  3-6-3  بعد خانوار 70
3-6-4  تراکم خانوار در واحد مسکونی 70
3-6-5 سواد و آموزش  71
3-6-6 مهاجرت  71
3-7 وضع فعالیت اقتصادی جمعیت شهر اسلامشهر 
3-7-1 اشتغال  72
3-8 -ویژگی های کالبدی – فیزیکی شهر اسلامشهر 
3-8-1 -روند توسعه فیزیکی شهر اسلامشهر  75
3-8-2 -بررسی ساختار و خصوصیات عمده تسهیلات و خدمات رفاهی شهری76

فصل سوم:شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی

بررسي و شناخت بانک‌خون احمدآباد هند 
موقعيت و معرفي پروژه 79 
تاثير فرم  بر جذب مخاطب 80
موقعيت و معرفي پروژه 79
عملكردهاي بنا 88
بخش پنجم : 
معرفي و شناخت سازمان انتقال خون تبریز 89
مطالعات وضع موجود 89
بررسي عملكردي فضاها90
بخش اول : 
تاسيسات كنترل‌دما، تعويض هوا و تهويه مطبوع93
لزوم توجه به تاسيسات بهداشتي بانك خون 93
رطوبت نسبي هوا و تاثير ان 94
تصفيه هوا94

فصل چهارم:شناخت و تحلیل برنامه طرح(برنامه فیزیکی،ضوابط واستاندارد ها)

بخش اول :
كيفيت مطلوب فضايي با توجه به اصول صحيح توليد
1-1-    اهداف و مقررات97
1-2-    غربالگري اهداكننده 97
1-2-1-    مفهوم غربالگري اهدا کننده
1-2-2-    اهداف غربالگري¬ 98
1-2-3-    پيامدهاي غربالگري 99
1-2-4-    عملكردهاي فضاهاي جمع آوري خون‏ 99
1-3-    كيفيت فضاهاي توليد فرآورده ومواد مورد استفاده 101
1-3-1-    استانداردها و ملاحظات كلي فضا 101
1-3-2-    كيفيت فضايي بخشهاي ذخيره سازي، نگهداري خون 102
1-3-3-    ‏ كيفيت فضايي بخش‌هاي آزمايشگاهي 103
1-3-4-    نظم  فضايي در جهت كنترل الودگي 103
1-3-5-    ترابري و پاركينگ103
1-3-6-    مواد و وسايل104
1-3-7-    فضاي توزيع فرآورده ها 105
2-    بخش دوم :  105
3-    معرفي فضاهاي مركز ملي اهدا و انتقال خون 105
4-    تقسيم بندي فضاهاي تشكيل دهنده 105
فضاهاي تشكيل دهنده فني106
الف )  فضاهاي عمومي106
1-    فضاهاي اهداكنندگان خون كامل و افرزیش 106
1-    ازمايشگاه تشخيص طبي و خون شناسي 108
ب )  فضاهاي تشخيصي و توليد 109
بخش فراورده‌ها 109 
2-    كنترل كيفي110
فضاهاي تشكيل دهنده  غير فني
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
1-    اداري كادر و پرسنل112
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
2-    اداري توليد فراورده‌ها و كنترل كيفي113
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
3-    نظارت فني و مالي114
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
4-    روابط عمومي اهداكنندگان114
ب ) فضاهاي اجتماعي
1-    امفي تاتر116
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
1-    كتابخانه116
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
2-    بخش اموزش118
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
3-    بخش پژوهش 119   

فصل پنجم:
مبانی نظری معماری،اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی

مباني طراحي و ايده پروژه
1-1-    تدوين مباني طراحي پروژه121
1-2-تدوين ايده كلي طراحي 123
ایده و مبانی نظری طراح126
عوامل موثر در طراحی126

فصل ششم: دیاگرام،لکه گذاری و جانمایی سایت

موقعیت سایت 127     
عکسهای سایت پلان 128
اتووود های اولیه129

فصل هفتم:

عکس های ماکت130
نقشه طبقه همکف132  
نقشه طبقه اول 129
نقشه طبقه تیپ طبقات 129
مقطع(A-A)130
مقطع(B-B)130
مقطع(C-C)130
نمای شمالی 135
نمای جنوبی 135
نمای شرقی 135
نمای غربی 135

 

فرمت فایل word – حجم 14 مگابایت

 

باکس دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی