کتاب آموزش راندو دکتر صدیق

کتاب آموزش راندو دکتر صدیق

کتاب آموزش راندو دکتر صدیق

مرجعی کامل برای یادگیری راندو واسکیس به زبان ساده وروان توسط دکتر مرتضی صدیق مدرس دانشگاه علم وصنعت میباشد