گزارش کاراموزی معماری

گزارش کاراموزی معماری

گزارش کاراموزی معماری

2 موضوع:احداث ساختمان اسکلت فلز-احداث ساختمان اسکلت بتن

پروژه ی معماری گزارش کاراموزی معماری با موضوع(احداث ساختمان اسکلت فلز-احداث ساختمان اسکلت بتن).

گزارش کامل کاراموزی معماری در قالب فایل WORD

گزارش کامل با بهره گیری از منابع معتبر

این گزارش کاراموزی به صورت اصولی از معرفی مکان،مراحل اجرای پروژه و….به همراه پیوست فایلهای کاراموزی میباشد.

گزارش کاراموزی معماری