پلان های معماری و تاسیسات ویلا

پلان های معماری و تاسیسات ویلا

پلان های معماری و تاسیسات ویلا

طرح معماری ویلا که شامل پروژه ای کامل از پلان های معماری طبقات-تاسیسات برقی و مکانیکی-نماها- 4 برش طولی و عرضی-8 رندر باکیفیت و…میباشد.

پروژه ی کامل معماری-تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ویلا در قالب فایل اتوکدی

پلان های معماری و تاسیسات ویلا