پایان نامه هتل

پایان نامه هتل

پایان نامه هتل

در این پست با پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي رشته معماري با موضوع هتل در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

رساله در فرمت word  و حاوی 92 صفحه – پروژه کامل شامل تمامی پلان ها – نماها – برش های کامل – 10 رندر با کیفیت داخلی و خارجی

پایان نامه هتل

پایان نامه هتل

فهرست
عنوانصفحه
فصل اول: شناخت موضوع10
1-1- مقدمه10
1-2- اهداف11
1-3- جهانگرد و جهانگردی11
1-3-1- جهانگرد12
1-3-2- جهانگردی13
1-3-3- تاریخچه جهانگردی13
1-3-4-1- جهانگرد داخلی14
1-3-4-2- جهانگرد بین المللی16
1-3-4-3- انواع جهانگرد از نقطه نظر تأثیر در موازنه ارزی16
1-3-4-4- انواع جهانگرد از نقطه نظر طول مدت اقامت17
1-3-4-5- انواع جهانگرد از نظر فردی یا دسته جمعی17
1-3-5- سایر انواع جهانگردی17
1-3-4-7- انگیزه های جهانگردی18
1-3-5- مهمترین عوامل در توسعه جهانگردی 

    19

فهرست
عنوانصفحه
1-3-5-1- عوامل اقتصادی19
1-3-5-2- صنعت توریسم، فرآیندی غالب در اقتصاد جهان21
1-3-5-3- نقش اقتصادی در درآمد زایی جهانگردی22
1-3-5-4- قطع نامه سازمان ملل متحد در مورد جهانگردی22
1-3-5-5-1- اقدامات انجام شده در مرد جهانگردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی24
1-3-5-5-2- بررسی آماری خدمات هتل ها بر بخش خصوصی در ده سال قبل25
1-3-5-5-3- بررسی آماری مهمانپذیری بخش خصوصی در 12 سال قبل25
1-3-5-6برنامه‌هاي توسعه با جهانگردي در ايران26
نتیجه گیری27
فصل دوم: برر سی اقامتگاهها از گذشته تا به امروز28
2-1- مقدمه28
2-1-1- پیدایش اولیه هسته های اقامت28
2-2- اقامتگاهها در دوران اسلامی29
2-2-1- بناهای اقامت30
2-3- بررسی و ویژگیهای مهم در معماری در ساخت و ساز کاروان سراهای ایران31
2-4معماري انواع اقامتگاه31
2-4-1 اقامتگاههای کرانه پست جلگه خزر32
2-4-2 کاروانسراهای حیاط دوره مرکزی32
2-5- اقامتگاههای دوره صفوی33
2-6- روند دگرگونی اقامتگاه در ایران34
2-7- تعریف تأسیسات اقامت و پذیرایی35
2-8-تاسيسات اقامت خصوصي35
2-9-تاریخچه هتلداری در ايران36
10-2وضعيت فعلي هتلداري در ايران37
نتیجه گیری38
فصل سوم: معرفی و بررسی نمونه ها موردی40
3-1- هتل هفت ستاره ی کیش40
3-2- هتل سندرسون لندن41
3-3- برج العرب42
3-5- هتل غار گامیراسو در ترکیه45
فصل چهارم: استان کهگیلویه و بویراحمد46
4-1- تاریخچه46
4-2- مساحت و محدوده جغرافیایی48
4-2-1- شهرستان کهگیلویه49
4-2-2تكوين تاريخي شهر ستان کهگیلویه49
4-2-3حوزه نفوذ شهرستان کهگیلویه50
4-2-4بافتهاي موجود در شهر50
5-2-4وضعيت توپوگرافي و شيبهاي موثر در شهرستان کهگیلویه51
4-3 مسايل كلي زمين‌شناسي52
4-5 شناسايي محدوده اجراي طرح55
4-6مطالعات اقليمي55
4-7سيستمهاي موثر بر منطقه57
4-8تمهيدات اقليمي65
4-9ويژگيهاي زيست محيطي استان كهگيلويه و بويراحمد67
4-10 خصوصيات جمعيتي و تركيبي آن72
4-11تصوير عمومي و اوضاع كلي اقتصادي شهرستان کهگیلویه76
4-12منابع آبي شهرستان کهگیلویه78
4-13فضاي سبز شهرستان کهگیلویه80
4-14مراكز و اماكن عمومي و رفاهي80
4-15 توان علمي و دانشگاهي شهر80
4-16قابليت‌هاي صنعتي شهرستان در قياس با ديگر شهرهاي استان81
4-16نتيجه‌گيري81
فصل پنجم:معرفي و تجزيه و تحليل سايت84
5-1 تحليل سايت پروژه                                                                                                84
فصل ششم:برنامه‌ريزي فيزيكي و مطالعات كالبدي طرح85
برنامه‌ريزي فيزيكي85
6-1تعداد گردشگران ورودي به استان88
6-1-1تعداد گردشگران خارجي ورودي به استان88
6-1-2 تعداد كلي گردشگران ورودي به استان به تفكيك شهرستان88
6-1-3آثار فرهنگي و تاريخي شناسايي شده استان به تفكيك شهرستان89
5-1-4آثار فرهنگي و تاريخي ثبت شده ملي استان به تفكيك شهرستان90

منابع

خرید رساله : حجم 40 مگابایت

خرید پروژه پلان ها و رندرها: حجم 300 مگابایت