من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پلان های معماری / اداری- تجاری- / پایان نامه طراحی مرکز تجاری و اداری


پایان نامه طراحی مرکز تجاری و اداری

پایان نامه طراحی مرکز تجاری و اداری

 

در این پست با پایان نامه طراحی مرکز تجاری و اداری با شما معماران گرامی هستیم

رساله در 147 صفحه با فرمت word که فهرست مطالب را در ادامه مطلب خواهید دید

پروژه معماری شامل پلان های اتوکدی طبقات مبلمان شده – پلان موقعیت – برش – 17 رندر با کیفیت مکس

 

فهرست                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

 مقدمه ……………………………………………………………………………….  2

فصل دوم: مفهوم بازار

2-1-تعريف بازار ……………………………………………………………….  6

2-2- سير تکاملي  شهر و بازار در ايران ………………………………..  6

2-3-بازار قبل از اسلام ………………………………………………………  6

2-3-1-شهر و بازار در هزاره هاي قبل از ميلاد ……………………………..  6

2-3-2- بازار در عصر هخامنشيان(شهرهاي سبک پارسي) ……………….  8

2-3-3 -بازار در عصر سلوکيان(سبک پارسي-هلني) ……………………..  9

2-3-4- بازار در عصر اشکانيان(سبک پارتي) ………………………………  9

2-3-5 -بازار در عصر ساسانيان ……………………………………………….  9

2-4- شهر و بازار بعد از اسلام ……………………………………………..  10

2-4-1- مقطع اول: از صدر اسلام تا قرن دوازدهم ………………  12

2-4-1-1- شهر و بازار در صدر اسلام ……………………………………..  12

2-4-1-2 –شهرهاي دوره عباسيان و بازار (آغاز سبک خراساني ) ……  13

2-4-1-3 –بازاردر دوره سلجوقيان ………………………………………….  15

2-4-1-4 –بازاردر دوره مغولان و تيموريان (تسلط سبک آذري ) …….  16

2-4-2- مقطع دوم:از قرن دوازدهم به بعد ………………………… 17

2-4-2-1– استقرار صفويه (11 تا 13 هجري قمري ) …………………..  17

2-4-2-2– سبک اصفهاني ……………………………………………………  19

2-4-2-3-شهر و بازار در دوره قاجار ……………………………………….  19

2-4-2-4 -سبک تهران ………………………………………………………..  21

2-4-2-5 -حکومت پهلوي و بازار …………………………………………..  23

2-4-2-6– بازار از انقلاب اسلامي تا حال …………………………………  30

2-5 – اشکال بازار هاي شهري ……………………………………………  31

2-5-1 -بازارهاي طراحي نشده يا خودرو ………………………….  31

2-5-2 -بازارهاي طراحي شده(منظم) ……………………………….  32

2-5-2-1-بازارهاي تک محوري(خطي يا طولي) …………………..  32

2-5-2-2- بازارهاي چند محوري ……………………………………..  32

2-5-2-3 -بازارهاي صليبي ……………………………………………..  32

2-5-2-4- بازارهاي منظومه اي …………………………………………  33

2-5-2-5- بازارچه ………………………………………………………..  33

2-6- شکل بازار از نظر اقليمي(ريخت شناسي اقليمي بازار) …..  33

2-6-1-مزاياي بافت متراكم بازارهاي سنتي در رابطه با اقليم …………….  35

2-6-2- مزاياي ديگر …………………………………………………………….  35

2-7- انواع بازار ……………………………………………………………….  36

2-7-1- بازارهاي دائمي ………………………………………………………..  37

2-7-2- بازارهاي ادواري ………………………………………………………. 38

2-7-3- بازارگاه هاي شهري …………………………………………………..  39

2-7-4-بازارچه ها ……………………………………………………………….  39

2-7-5- بازارچه هاي بين راهي ………………………………………………..  41

2-7-6- بازارهاي روستايي ……………………………………………………..  41

2-8 بررسي جغرافيايي اجزاي سازنده ي بناهاي بازار ………….  42

2-8-1- مصالح به کار رفته در بازارها ……………………………………….  42

2-8-2-سقف بازارها …………………………………………………………….  44

2-8-3-طرح و ابعاد معابر و مغازه هاي بازار سنتي ………………………….  46

2-9-مهمترين گونه هاي بازار از لحاظ شکل و کارکرد ………..  47

2-9-1- بازار خطي (طولي) …………………………………………………….  48

2-9-2-بازار چند محوري ………………………………………………………  48

2-9-3-بازار مرکزي خرده فروشي ……………………………………………  48

2-9-4-بازار صليبي (با دو محور اصلي متقاطع) …………………………….  48

2-9-5-بازار محله (بازار چه) …………………………………………………..  49

2-9-6-بازار بيرون شهري (حومه) …………………………………………….  49

2-9-7-بازار صحرايي …………………………………………………………..  49

2-9-8-بازار زيارتي ……………………………………………………………..  50

2-9-9-بازار صنايع دستي ………………………………………………………  50

2-10 -کلياتي در معماري  و مصالح ساختماني بازار ……………..  50

2-11- ساختار بدنه ي بازار ………………………………………………..  51

2-11-1 راسته اصلي …………………………………………………………….  51

2-11-2 راسته فرعي …………………………………………………………….  51

2-11-3 دالان …………………………………………………………………….  52

2-11-4 ميدان …………………………………………………………………….  52

2-11-5-چهار سو ……………………………………………………………….  53

2-11-6  جلو خان ……………………………………………………………….  53

2-12 -عناصر فضاهاي معماري بازار ……………………………………  54

2-12-1 حجره (دکان) ………………………………………………………….  54

2-12-2 کاروانسرا ……………………………………………………………….  55

2-12-3 تيمچه ……………………………………………………………………  57

2-12-4 قيصري ………………………………………………………………….  58

فصل سوم: مراکز تجاري اداري

3-1 -مراكز تجاري ……………………………………………………………  61

3-1-1 خريد ………………………………………………………………………   61

3-1-2 شکل گيري مراکز خريد ……………………………………………….   61

3-1-3 اولين مرکز خريد امروزي ………………………………………………  62

3-1-4 پيشرفتها و تحولات مراکز خريد ………………………………………  63

3-1-5 دهه 90 و تغيرات اساسي ……………………………………………..  63

3-1-6 مشخصات اصلي يک مرکز خريد ……………………………………  64

3-2 مجتمع تجاري در ايران ……………………………………………….  65

3-3 روش هاي جذب مشتري در مراكز تجاري (مال) …………..  66

3-3-1 ايجاد راه هاي دسترسي راحت به تمامي واحد ها درمجتمع ……..  67

3-3-2 استفاد ازابزارهاي  تسهيلات رفاهي براي خريداران ………………..  67

3-3-3 ايجاد فضاهاي تفريحي در مجتمع …………………………………….  68

3-3-4 استفاده از رنگهاي جذاب در معماري ساختمان ……………………  69

3-3-5 ورودي ساختمان …………………………………………………………  70

3-3-6  بيلبوردها و info box …………………………………………………  70

3-3-7 طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي ساختمان ………………………  71

3-3-8 نماي ساختمان ……………………………………………………………  72

3-3-9 محوطه سازي و ايجاد فضاي سبز ……………………………………..  72

3-4 -سير و تحول فضاهاي دفتري ……………………………………..  73

3-5- فضاهاي اداري …………………………………………………………  73

فصل چهارم: ضوابط و استانداردها

4-1- طراحي كلي و معيارهاي طرح‌ريزي ………………………….  75

4-1-1 فضاي بين ستون‌ها ………………………………………………………  75

4-1-2  عمق فروشگاه …………………………………………………………..  75

4-1-3 ارتفاع مشخص …………………………………………………………..  75

4-1-4 ديوارهاي خارجي ……………………………………………………….  75

4-1-5 هرج و مرج در مقابل نظم ………………………………………………  76

4-1-6 ترافيك ……………………………………………………………………  76

4-1-7  تركيب مستأجران ……………………………………………………….  76

4-1-8 مال‌ها ………………………………………………………………………  77

4-1-9 تسهيلات رفاهي مال …………………………………………………….  79

4-1-10 جلو فروشگاهها و علائم و نشانه ها در مال ……………………….  80

4-1-11 نماي خارجي ………………………………………………………….  82

4-1-12 خدمات‌رساني …………………………………………………………  83

4-1-13 تونل خدمات زيرزميني ………………………………………………  83

4-1-14  محوطه‌هاي خدمات‌رساني در كنار مجتمع ساختماني ………..  83

4-1-15 مستقيما از خيابان ……………………………………………………..  84

4-2 -ابعاد ويترين ها …………………………………………………………  85

4-3- فضاهاي اصلي كار ، با فضاي نشيمن مراجعين ……………..  85

4-4-پلكان برقي ……………………………………………………………….  89

4-4-1- اندازه ها …………………………………………………………………  89

4-4-2- ساختار پله برقي ………………………………………………………..  89

4-4-3-گنجايش كسافر كشي پله برقي ………………………………………  90

4-5- قفسه هاي معمولي اجناس ………………………………………….  94

4-6 -اتاقهاي رختكن …………………………………………………………  96

4-7 -كفش ورزشي ……………………………………………………………  98

4-8 -فروشگاه مواد غذايي …………………………………………………  99  

4-9-پاركينگ و ترافيك …………………………………………………… 100

4-10-مقررات اجرايي مناطق تجاري ……………………………..  102

4-11-ضوابط مربوط به حداکثر زير بنا در طبقات (تراکم ساختماني) و تعداد طبقات      103

فصل پنجم: شناخت استان و بستر طرح

5-1 معرفي استان ايلام …………………………………………………………  106

5-2 اقليم استان ايلام …………………………………………………………..  106

5-3 موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي …………………………….  106

5-4 ويژگيهاي اقليم شهر ايلام ……………………………………………….  106

5-5 دما و رطوبت ………………………………………………………………  107

5-6- بارندگي …………………………………………………………………..  107

5-7- تابش آفتاب ……………………………………………………………..  107

5-8- وزش باد ………………………………………………………………….  108

5-9- صرفه جويي در مصرف انرژي ………………………………………..  108

فصل ششم: بررسي نمونه هاي مشابه

6-1 مرکز تجاري و اداري:  فلورانس، 1976 جيمز استرلينگ ……….  112

6-2 شعبه سرپرستي کامرز بانک،فرانکفورت،نورمن فاستر و همکاران، لندن1992    115

6-3 مجموعه اداري،مسکوني ، تجاري پوتزدامر پلاتز، برلين ……………  119

6-4-مرکز خريد KLCC……………………………………………………….. 122

6-5 مجتمع تجاري الماس شرق ……………………………………………..  123

فصل هفتم: سازه و  تاسيسات

7-1- نورپردازي …………………………………………………………….  126

7-2- كانال‌ها و لوله‌ها ……………………………………………………  126

7-3- دستگاه مركزي در مقابل سيستم تهويه‌ي منفرد ………….  126

7-4-استفاده از چيلر و هواساز در مرکز تجاري ………………….  127

7-4-1- سيستم تمام هوا ………………………………………………………  127

7-4-1-1- سيستم تمام هوا با کنترل دبي هوا …………………………….  129

7-4-1-2-سيستم تمام هواي دو کاناله …………………………………….  129

7-4-1-3-سيستم تمام هوا با مسير فرعي هواي برگشت …………………   130

7-4-1-4-سيستم تمام هوا با گرمايش مجدد ……………………………..  131

7-4-1-5-سيستم چند ناحيه اي تمام هوا ………………………………….  132

7-4-2-چيلر …………………………………………………………………..  132

7-5-تأسيسات مربوط به جمع‌آوري و دفع آب‌هاي سطحي و عمقي           132

7-6-نقش سازه در طراحي معماري …………………………………..  133

7-6-1-مزاياي سازه‌هاي بتني ………………………………………….  134

7-6-2-روش هاي طراحي سازه‌هاي بتن آرمه …………………  134

7-6-2-1-تنش مجاز …………………………………………………………  135

7-6-2-2- مقاومت نهايي …………………………………………………….  137

7-6-2-3- روش طراحي بر مبناي حالات حدي …………………………  138

فصل  هشتم: مباني نظري طرح

8-1-طرح مسئله ……………………………………………………………..  141

8-2-اهداف پژوهش و ضرورت انجام ……………………………… 142

8-3-اصول طراحي مراكز تجاري …………………………………..  142

8-4-موقعيت منطقه طراحي …………………………………………….  143

8-5-انتخاب زمين طراحي ………………………………………………  143

8-6-تعيين حوضه ها ……………………………………………………….  144

8-6-1فضاهاي اداري …………………………………………………………. 144

8-6-2-فضاهاي تجاري ………………………………………………………  145

8-6-3-فضاهاي تفريحي و خدماتي ………………………………………..  146

منابع و ماخذ ……………………………………………………………..  147

تحليل سايت و نقشه‌ها

تصویری از فایل :

 2017-02-12_11-26-34

 

 

 

 

 

خرید رساله :

حجم فایل 8 مگابایت – فرمت word

خرید پروژه :

حجم فایل 30 مگابایت

 

 

باکس دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی