مرمت خانه ی کرمانی ها

مرمت خانه ی کرمانی ها

مرمت خانه ی کرمانی ها

پروژه ی کامل مرمت و احیای خانه ی کرمانی ها(مشهد)-این پروژه شامل 108 صفحه در قالب فایل پاورپوینت میباشد که به ترتیب به بررسی کامل شناخت موضوع(تحلیل،دسترسی ها،تاریخچه،مصالح ساخت،تحلیل فضاهاو…)،آسیب شناسی(آسیب های کالبدی و منظری)،مرمت و احیای اثر میپردازد.

 

 

مرمت خانه ی کرمانی ها