دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله طراحی مرکز هنرهای نمایشی


رساله طراحی مرکز هنرهای نمایشی

رساله طراحی مرکز هنرهای نمایشی

در این پست با مطالعات و رساله طراحی مرکز هنرهای نمایشی در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

رساله طراحی مرکز هنرهای نمایشی در فرمت word و در 245 صفحه میباشد که در ادامه مطلب فهرست مطالب را مشاهده خواهید کرد .

 

چکیده
دقت در معماری تئاتر هر کشور، یکی از راه‌هایی است که به شناخت ساختار اجرایی نمایش آن سرزمین می‌انجامد. به لحاظ آنکه نمایش در ایران تا اواسط عصر قاجار، که دارای مکان نمایشی شد، دوره‌گرد بود و در فضای مسکونی شهر و روستا اجرا می‌شد.
لاجرم، شناخت معماری سن‍ّتی، ضروری بود و فضاهایی چون بازار، کاروانسرا، قهوه‌خانه، زورخانه، باغ و منزل مسکونی که هریک به نوعی یا خود مکان موقت اجرای نمایش بوده‌اند و یا به عنوان طرح مقدماتی برای ایجاد مکان نمایشی بررسی می‌شد و الگو قرار می‌گرفت.
یکی از ویژگی‌های معماری سن‍ّتی ایران «نظام تمرکزگرایی» است. خصوصیتی که موجب می‌شود تا نظرها از پیرامون، معطوف‌ِ مرکز شود. این ویژگی در نمایش سن‍ّتی ایران به کار گرفته می‌شود تا تمام قوای دیداری و شنیداری مخاطب، روی کانونی که عمل نمایشی در آن صورت می‌گیرد، متمرکز شود (صحنه‌گرد). بی‌گمان بررسی و تحقیق درباره مکان برگزاری نمایش‌های ایرانی و دریافت چگونگی ارتباط فضاهای مختلف آن، می‌تواند ما را در به کارگیری روش‌هایی که منجر به ایجاد فرآیند ارتباط می‌شود، یاری کند.
اهداف پروژه:
۱)ایجاد فضائی با کاربری تقریبا مشابه با اماکن فرهنگی ساخته شده اما با کیفیتی متفاوت و سبکی جدید.
۲)خلق مکانی به منظور تجمع انواع هنرها و سبک های مختلف با حفظ استقلال و بدون تحت الشعاع قرار گرفتن توسط دیگری.
۳)طراحی و اجرای فصاهائی که کمبود آن در کشور حس می¬شود.
۴)کشف و تحلیل و آنالیز مسائل مشکلات و تنگناها و کمبود احتمالی امکانات مربوطه.
ایده اصلی طرح بر پایه نو بودن بنا نهاده شده و اصلی ترین جنبه های آن عبارتست از نمادین بودن آن جامع بودن طرح و اینکه بالاخره محلی مجزا و مستقل برای برگزاری جشنواره¬های فرهنگی و هنری کشور در این طرح در نظر گرفته شده است.

 

فهرست مطالب رساله طراحی مرکز هنرهای نمایشی :
فصل اول
۱-۱ واژه شناسی هنر…………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۲ تعریف هنر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۳ مفهوم هنر…………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۳-۱ تخیل………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳-۲ ذوق…………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳-۳خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳-۴ زیبایی……………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴تاریخ پیدایش هنر………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵ فلسفه هنر…………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶ دسته بندی هنرها بنابه موضوعات ………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۷ معرفی هنرهای هفتگانه در جهان………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۸ وجوه اشتراک آثار هنری………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۹ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۱۰تئاتر چیست؟ چگونه با انواع هنر تفاوت پیدا می کند؟…………………………………………… ۱۵
۱-۱۱ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﺌﺎﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎز و ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻨﺮی…………………………………………… ۱۶
۱-۱۲ ارتباط معماری وتئاتر…………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۱۳ تقسیم بندی……………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۱۴ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ …………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۱۵ بازشناسی وضعیت هنر نمایش در جهان …………………………………………………………….. ۲۸
۱- ۱۵-۱ تاریخچه و سیر تحول هنر نمایش در اروپا……………………………………………………… ۲۸
۱-۱۵-۲ تاریخچه هنرهای نمایشی در غرب ………………………………………………………………… ۳۶
۱-۱۶ نگاهی به تاریخ نمایش و نمایش نامه در ایران……………………………………………………… ۳۸
۱-۱۷ گونه های نمایش سنتی در ایران “نگاهی اجمالی به چند نمایش سنتی”……………… ۴۰
۱-۱۸ تعزیه………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۱-۱۹ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﻌﺰﻳﻪ…………………………………………………………………………………… ۴۹
۱-۲۰ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﻪ…………………………………………………………………………………………. ۵۰
۱- ۲۱اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺰﻳﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ……………………………………………………………………………………….. ۵۱
۱- ۲۲وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺗﻌﺰﻳﻪ ……………………………………………………………………………………………. ۵۳
۱-۲۱ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ…………………………………………………………………………….. ۵۷
۱-۲۰ زمینه‌های تئاتر معاصر ایران……………………………………………………………………………… ۵۸
۱-۲۱ نفوذ فرهنگ و هنر غرب درایران………………………………………………………………………. ۶۰
۱-۲۲ ﺗﻤﺪن اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن…………………………………………………………………………………………. ۶۳
۱-۲۳ رﻳﺨﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﺮاﻧﻲ………………………………………………………………………………… ۶۵
فصل دوم
۲-۱ مراکز هنرهای نمایشی…………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲-۲ استاندارد ها و ضوابط طراحی………………………………………………………………………………. ۷۱
۲-۳ ساختار عمومی فضای نمایش ………………………………………………………………………………. ۸۴
۲-۴ استاندارد و ضوابط طراحی سینما ………………………………………………………………………… ۸۰
۲-۵ تفاوت در طراحی سینما و سالن تئاتر……………………………………………………………………. ۸۷
۲-۶ سالن موسیقی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۸
۲-۷کتابخانه و سایت کامپیوتر…………………………………………………………………………………….. ۹۰
۲-۸ گالری ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

فصل سوم : سازه های فلزی
سازه های فلزی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۳-۱ فلز ات………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۳-۱-۱ سازه فضاکار …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۳-۱-۲ مزایای سازه……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۳-۱-۳ اسکلت فلزی………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۱-۴معایب سازه فلزی …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
۳-۱-۵ اسکلتهای پیچ و مهره ای …………………………………………………………………………….. ۱۲۱
۳-۲-۱ مزایاسازه فلزی پیش ساخته…………………………………………………………………………… ۱۲۳
فصل چهارم: بررسی نمونه ها
۴-۱- مصداق داخلی – فرهنگسرای اندیشه ……………………………………………………………… ۱۳۳
۴-۱-۱- فرهنگ سرای اندیشه در یک نگاه………………………………………………………………… ۱۳۵
۴-۱-۲- بررسی فضاهای شاخص در فرهنگسرای اندیشه……………………………………………. ۱۳۷
۴-۱-۲-۱- کتابخانه …………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
۴-۱-۲-۲- نگارخانه ………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
۴-۱-۲-۳- سالن آمفی تئاتر ……………………………………………………………………………………. ۱۴۱
۴-۱-۲-۴- سالن اجتماعات …………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴-۱-۲-۵-رستوران و کافی شاپ ……………………………………………………………………………… ۱۴۴
۴-۱-۲-۶-فضای داخلی فرهنگسرا……………………………………………………………………………. ۱۴۴
۴-۱-۲-۷- محوطه فرهنگسرا …………………………………………………………………………………. ۱۴۶
۴-۲- مصداق خارجی : مرکز هنرهای نمایشی ابوظبی ……………………………………………….. ۱۴۹
۴-۳-خانه اپرای گوانگژو توسط :زاها حدید…………………………………………………………………. ۱۵۶
فصل پنجم: مطالعات عمومی
۵-۱-تهران دریک نگاه………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴
۵-۲-ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی…………………………………………………………………………… ۱۷۶
۵-۲-۱-موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………. ۱۷۶
۵-۳-گسل ها ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱
۵-۳-۱-گسل مشا فشم……………………………………………………………………………………………… ۱۸۱
۵-۳-۲-گسل شمال تهران………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲
۵-۳-۳-گسل های جنوب و شمال ری ………………………………………………………………………. ۱۸۲
۵-۴-لرزه‌خیزی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲
۵-۵-سیل………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳
۵-۶-آب و هوای تهران……………………………………………………………………………………………… ۱۸۴
۵-۷-منابع آب…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۹
۵-۸-بارش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹
۵-۹-رودخانه های مهم استان ……………………………………………………………………………………. ۱۹۱
۵-۱۰-حوزه های آبریز مورد مطالعه……………………………………………………………………………… ۱۹۱
۵-۱۱-تابش آفتاب و موقعیت خورشید…………………………………………………………………………. ۱۹۳
۵-۱۲-نمای شهر ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۴
۵-۱۳-بزرگراه ها……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵
۵-۱۴- مطالعه بستر طرح…………………………………………………………………………………………….. ۱۹۶
۵-۱۵- معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………… ۱۹۶
۵-۱۶- ارتباطات و همجواری‌ها …………………………………………………………………………………… ۱۹۷
۵-۱۷- ارتباطات و دسترسی‌ها…………………………………………………………………………………….. ۱۹۸
فصل ششم: طرح پیشنهادی
مطالعات معماری………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۹
۶-۱-عناصر پایه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۹
۶-۱-۱-نقطه……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
۶-۱-۲-خط ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۱
۶-۱-۳-سطح ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۴
۶-۲-فرم و فضا در معماری…………………………………………………………………………………………. ۲۰۷
۶-۳-فضا و معماری…………………………………………………………………………………………………… ۲۰۹
۶-۴-فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۲
۶-۵ توصیف و بررسی طرح………………………………………………………………………………………… ۲۱۴
۶ -۶ مبانی نظری طرح…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۴
۶-۷ کانسپت اصلی طرح……………………………………………………………………………………………… ۲۱۸
۶-۸ نقشه های معماری و تصاویر مرکز هنرهای نمایشی………………………………………………… ۲۲۴
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………….. ۲۴۳

حجم فایل 25 مگابایت – فرمت word

برای مشاهده پروژه کامل مرکز هنرهای نمایشی ” اینجا “ کلیک نمایید

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی