تحلیل درمانگاه(ایرانی و خارجی)

تحلیل درمانگاه(ایرانی و خارجی)

تحلیل درمانگاه(ایرانی و خارجی)

تحلیل معماری دو درمانگاه اجرا شده در ایران و خارج از کشور-این تحلیل شامل بررسی و آشنایی با درمانگاه و بخش هایی مختلف-انواع درمانگاه-پلان ها-عکس های مختلف از نما و بخش های داخلی و خارجی-بررسی فضاها و دسترسی ها و… میباشد.پروژه ی کامل تحلیل و بررسی معماری دو درمانگاه.

من و تو معمار برترین وبسایت تخصصی معماری کشور

 

تصاویر فایل :

تحلیل درمانگاه ایرانی
تحلیل درمانگاه خارجی