لوکوربوزیه : ویلا استین

  villa stein , 1927

ساختار خانه بتن مسلح قالب بندی شده است که با یک نظم  پهن – باریک دهانه در امتداد عرض سایت سازمان یافته است.دهانه های باریک معمولا فضای گردشی و سرویس هارا نشان میدهد. نمای جلو و عقب خانه دارای کنسولی , برگرفته از ساختار اصلی است و به صورت صفحات خالص جلوه گر میشود.

 

نمای پشتی بر مبنای الگوهای افقی , فضای نورگیر را ایجاد میکند.پلان از داخل بخش کوچکی از تفرجگاه معماری را که مشخصه ی پروژه های اولیه است حفظ میکند و به نوعی پلان L شکل و برشی از پروژه ی امیوبل ویلا تبدیل میشود.

ادامه ی مطلب