کتاب آموزش راندو با ماژیک

آموزش راندو معماری ماژیک

عکسی که مشاهده میکنید مربوط به کتاب آموزش راندو معماری ماژیک تالیف مهندس مجید یوسفی نوید مدرس دانشگاه میباشد. این کتاب مرجعی مفید برای یادگیری راندو کردن با ماژیک میباشد. که به زبان ساده و گام به گام همراه با تصویر پرداخته شده است.

آموزش راندو معماری ماژیک

 

این کتاب حاوی موضوعات و سرفصل های زیر میباشد:

ابزار و وسایل – عوامل موثر در ارزش خطوط – رنگ وکشش بصری – عناصر اصلی بصری – حجم و نمود نور – آسمان – زمین – درخت – نمایش آب – سنگ – بوته – آدم ( پرسناژ ) – بافت – فضای داخلی – پلان,نما میباشد .

 

ادامه ی مطلب