معمار جوليا مورگان

Demo Image

ترجمه و تدوین زهره بزرگنیا
چاپ شده در: نشريه”معمار”شماره71
تاریخ انتشار: بهمن و اسفند 1390 و نشریه “بن” 87 پائیز 1390

       “جوليا مورگان “در 20 ژانويه 1872 در يك خانواده نسبتا”مرفه و با فرهنگ سانفرانسيسكو به دنيا آمدو در اوكلند رشد يافت. “جوليا “فرزند دوم از پنج فرزند “چارلز” و”اليزا مورگان” بود كه از ابتداي جواني عشق و علاقه خود را به طراحي ساختمان نشان مي داد. تا جايي كه والدينش با تحصيل او در دانشگاه بركلي موافقت كردند. عامل آشنائي او با اين رشته يكي از بستگانش بنام”پيير لو بران” معمار بود.

 

زندگي و آثار:

ادامه ی مطلب