مقاله تزئینات آجری

در این مقاله که حاوی بررسی معماری تزیینات آجری در ایران است به شرح : تاریخچه آجر در ایران , معرفی آجرکاری در دوران های مختلف و همچنین بررسی آجر کاری و ویژگی های معماری آجر در تمام شهر های ایران همراه با تصاویری زیبا از اجرکاری ها میباشد.

مقاله تزئینات آجری

زهره بزرگ نیا
چاپ شده در: نشریه معمار شماره 43
تاریخ انتشار:خرداد و تیر 1386

       آجر قديمي­ ترين مصالح ساختماني مورد استفاده بشر پس از سنگ است. ” تاريخ پيدايي نخستين کوره ­هاي پخت خشت، براي تهيه آجر، و نيز کوره ­هاي پخت ظروف گلي، براي فراهم آوردن آوندهاي سفالي، با يکديگر پيوسته استخشت­هاي پخته از هزاره چهارم پيش از ميلاد بدست بابليان ساخته مي­ شده است. آجر خود واژه ­ايست بابلي و   خشت­هايي که بر آن فرمانها، منشورها و (دادها) قوانين را مي­ نوشتند آجر خوانده مي­ شده است“.

ادامه ی مطلب