من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / مطالعات طراحی پارک آبی با فرمت word


مطالعات طراحی پارک آبی با فرمت word

 در این مطلب با مطالعات طراحی پارک آبی همراه شما معماران گرامی هستیم .

مرکز تفریحات آبی و ورزش های آبی و استخرها همیشه مورد استقبال عموم مردم بوده است . طراحی چنین مکان هایی  پاسخی است به نيازهاي معنوي و روحي جامعه و ايجاد بسترسازي براي زندگي سالم و پويا براي افراد جامعه ، ايجاد مكاني براي تبادل فكري و فرهنگي ، ايجاد عاملي براي جذب اقشار مختلف جامعه ، ايجاد فضايي براي گذارندن اوقات فراغت مردم و جوانان .

اين فضاها علاوه بر خدمات فرهنگي و  اجتماعي اي كه به جامعه ارائه مي دهد. همچنین  خدمات فرامرزي ، جذب توريست ، رونق اقتصاد، تبادل فرهنگ ملت ها، و جذب سرمايه هاي خارجي را نيز در پي خواهد داشت . زمينه رشد و شكوفايي استعدادهاي افراد جامعه منوط به زندگي در محيطي فارغ از تنش ها و ازدحام شهرهاي بزرگ امروزي و سپري كردن اوقات فراغت در محيطي شاد و پويا و سالم از نظر فرهنگي و اجتماعي است. جاي خالي چنين محيطي در كشور ايران بسيار محسوس و نياز آن براي فرد فرد جامعه امري مبرهن است.

با توجه به اهمیت موضوع و از این رو در راستای تکمیل مطالعات و رساله های وبسایت  مطالعاتی جامع با موضوع پارک و مرکز تفریحات آبی را برای شما بزرگواران آماده نمودیم که امیدوارم مورد توجهتان قرار گیرد .

مطالعات طراحی پارک آبی در 160 صفحه

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : مطالعات عمومی. ۱۲

۱-۱ سنجش وضع موجود ۱۲

۱-۲- شناخت کلی سازمان فضایی جزیره ۱۲

۱-۲-۱ پهنه های مهم کالبدی- عملکردی جزیره قشم. ۱۳

۱-۲-۲- معرفی پهنه های اقامتی در جزیره: ۱۳

۱-۲-۳- معرفی پهنه های گردشگری در جزیره: ۱۳

۱-۲-۴- معرفی پهنه های تجاری در جزیره: ۱۴

۱-۲-۵-  معرفی پهنه های صنعتی در جزیره: ۱۵

۱-۳- شبکه های ارتباطی: ۱۵

۱-۴-  لبه ها و نشانه ها (در مقیاس کل جزیره): ۱۶

۱-۵-  معرفی پهنه های موجود در حوزه فراگیر سایت: ۱۷

۱-۵-۱ معرفی پهنه های سکونتی: ۱۷

۱-۵-۲-  معرفی پهنه های تجاری: ۱۷

۱-۵-۳- معرفی پهنه ها و عناصر شاخص گردشگری: ۱۸

۱-۵-۴  معرفی پهنه های صنعتی: ۱۸

۱-۶ جمع بندی: ۱۸

۱-۷-  بررسی گزارش طرح راهبردی گردشگری در جزیره قشم. ۱۹

۱-۷-۱ کلیات.. ۱۹

۱-۸-تحلیل: ۲۱

۱-۹ -جمع بندی. ۲۱

۱-۹-۱ -تدوین چشم انداز، اهداف کلان و خرد طرح: ۲۱

۱-۹-۱-۱ -تدوین چشم انداز طرح: ۲۱

۱-۹-۱-۲-  تدوین اهداف کلان و خرد طرح. ۲۲

۱-۱۰-  اهداف کلان طرح: ۲۲

۱-۱۰-۱- اهداف خرد طرح. ۲۳

۱-۱۱- اقلیم. ۲۶

۱-۱۱-۱- شناخت منطقه. ۲۶

۱-۱۱-۲- هواشناسی. ۲۷

۱-۱۱-۲-۱- تاریخچه مختصر هواشناسی.. ۲۷

۱-۱۱-۲-۲- دمای منطقه. ۲۸

۱-۱۱-۲-۳- رطوبت نسبی.. ۲۹

۱-۱۱-۲-۴- ساعات آفتابی.. ۲۹

۱-۱۱-۲-۵- باد: ۲۹

الف- بادهای منطقه ای: ۳۰

ب- بادهای محلی: ۳۰

۱-۱۱-۲-۶- ریزش های جوی.. ۳۱

۱-۱۱-۲-۷- جزر و مد. ۳۲

۱-۱۱-۳- شرایط اقلیمی. ۳۳

۱-۱۱-۳-۱- اقلیم نمای دومارتن.. ۳۳

۱-۱۱-۳-۲- اقلیم نمای آمبرژه ۳۴

۱-۱۲- آثار و بناهای تاریخی قشم. ۳۴

۱-۱۳-  زبان. ۳۸

۱-۱۴- مذهب.. ۳۹

۱-۱۵- مسکن. ۳۹

۱-۱۶- پوشاک.. ۴۰

۱-۱۷- ساختار خانواده ۴۱

فصل دوم : گردشگری و جهانگردی. ۴۳

۲-۱- مقدمه. ۴۳

۲-۲- تاریخچه جهانگردی در ایران. ۴۳

۳-۲- خلیج فارس از نظر جهانگردی. ۴۴

۴-۲- شیوه های مختلف جهانگردی با تاکید بر جزیره قشم. ۴۵

۴-۲-۱- جهانگردی روستایی. ۴۵

۴-۲-۲- جهانگردی با دوچرخه. ۴۶

۴-۲-۳- اکوتوریسم. ۴۶

۵-۲- تحلیل بازار اکوتوریسم (طبیعت گردی) ۴۶

۵-۲-۱- اکوتوریسم چیست؟ ۴۷

۵-۲-۲- اکوتوریسم در جزیره قشم. ۴۸

۶-۲- فناوری های جدید و چالشهای آن برای تفریح و فراغت.. ۴۹

۷-۲- تفریحات رایانهای در برابر تفریحات فعال. ۵۰

۸-۲- نتیجه بحث.. ۵۰

۹-۲- تاثیرات مثبت تکنولوژی سرگرمی و تفریحات بر رفتارهای انسانی. ۵۱

۹-۲-۱- مقدمه. ۵۱

۹-۲-۲- روش تحقیق. ۵۱

۹-۲-۳- لغات کلیدی. ۵۱

۹-۲-۴- تأثیرات در عرصه آموزش و پرورش.. ۵۲

۹-۲-۴-۱- بازی.. ۵۲

۹-۲-۴-۲- توسعه عمومی.. ۵۲

۹-۲-۴-۳- آموزش.. ۵۲

۹-۲-۴-۴- عملکرد دانشگاهی.. ۵۲

۹-۲-۴-۵- مشارکت.. ۵۲

۹-۲-۴-۶- رسانه. ۵۳

۹-۲-۴-۷- تأثیرات درمانی.. ۵۳

۱۰-۲- نتیجه گیری. ۵۳

۱۱-۲- آب در طراحی پارک.. ۵۴

۱۲-۲- آب در باغ ایرانی. ۵۴

۱۳-۲- طراحی فضاهای آبی. ۵۴

۱۴-۲- پوشش گیاهی در محیط و معماری. ۵۶

۱۵-۲- اثر درختان در کاهش آلودگی ها ۵۶

۱۶-۲- زیباسازی محیط به وسیله گیاهان. ۵۷

۱۷-۲- گیاهان باغهای ایرانی. ۵۷

۱۸-۲- پوشش گیاه در پارک ها ۵۸

۱۹-۲- موارد بکارگیری آب و المان های آبی در ایران و سایر کشورها: ۵۹

۲۰-۲- موقعیت و اهمیت پارک ورزشها و بازیهای آبی: ۶۰

۲۱-۲- مزایای اقتصادی. ۶۰

فصل سوم : بررسی چند نمونه داخلی و خارجی. ۶۱

۳-۱- مقدمه. ۶۱

۳-۲- بررسی نمونه های داخلی. ۶۱

۳-۲-۱- پارک آبی جانبازان. ۶۱

۳-۲-۲- طرح مجموعه گردشگری جزیره سد درون زن: ۶۲

۳-۳- تاسیسات تفریحی- رفاهی: ۶۳

۳-۴- نتیجه گیری: ۶۴

۳-۵- بررسی نمونه های خارجی. ۶۴

۳-۵-۱- پارک طبیعی بلادل ریزوBloedel reserve. 64

۳-۵-۲- مجموعه ورزشی و کلوپ قایق رانی واکاگی: ۶۵

۳-۵-۳- متل فلامینگو: ۶۵

۳-۶- چند نمونه از فضاهای خدماتی چند منظوره: ۶۵

۳-۶-۱- پارک آبی و مرکز بازیهای آبی یهودیان در ایندیانا پولیس) ۶۵

۳-۶-۲- نمونه ای در خاورمیانه (دوبی dubay) (WILD WADI) 66

۳-۶-۳- بررسی کلی پارکهای آبی واقع در ایالات متحده: ۶۷

۳-۶-۳-۱- بازیهای آبی آن عبارتنداز: ۶۷

۳-۶-۳-۲- دنیای آبی جاستین: ۷۰

۳-۶-۳-۳- پارک آبی جزیره ای و دهکده تفریحی خانوادگی.. ۷۱

۳-۶-۳-۴- دنیای آب یا WATER WORLD در مرکز شهر در ایالات کلوزادو Denver. 71

۳-۶-۳-۵- دنیای والت دیزنی: ۷۱

۳-۶-۳-۵-۱- BLIZZARD BEACHE : 72

۳-۶-۳-۵-۲- THYPHOON LANGOON : 72

۳-۶-۳-۶- جورجیا  ( WHITE WATER PARK) Georgia. 73

۳-۶-۳-۷- پلاند پارک.. ۷۴

۳-۶-۳-۸- پارک آبی ساحلی  New mexico (BEACH WATER PARK) 74

۳-۶-۴- پارک آبی و قلمرو آبی وحشی: ۷۶

۳-۶-۶- یا کلوپ سلطنتی قایق های هنک کنگ(rhkyc) 77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سایت.. ۷۹

۴-۱- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و کل جزیره: ۷۹

۴-۲- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و حوزه فراگیر: ۷۹

۴-۲-۱- برهم کنش سایت با پهنه های اقامتی و تجاری موجود در حوزه فراگیر: ۸۰

۴-۲-۲- برهم کنش با پهنه های صنعتی موجود در حوزه فراگیر: ۸۰

۴-۲-۳- عناصر و نشانه های خاص موجود در حوزه فراگیر در ارتباط با سایت موردمطالعه. ۸۰

۴-۳- محیط طبیعی. ۸۱

۴-۳-۱- بررسی وضعیت توپوگرافی و ساختار زمین شناسی سایت: ۸۱

۴-۳-۲- بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه (باد، درجه حرارت، بارندگی، تابش، رطوبت) ۸۳

۴-۳-۳- باد ۸۴

۴-۳-۴- درجه حرارت: ۸۶

۴-۳-۵- بارندگی. ۸۷

۴-۳-۶- تابش خورشید. ۸۸

۴-۳-۷- رطوبت.. ۸۸

۴-۴- بررسی خصوصیات خاک و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (ژئوفورمولوژی، رسوب شناسی و…) ۸۹

۴-۵- زمین شناسی عمومی محدوده پروژه ۹۰

۴-۶- واحدهای کواترنری: ۹۱

۴-۷- واحد  QT4( پادگانه های دریایی) ۹۲

۴-۸- واحد QD (ماسه های ساحلی) ۹۳

۴-۹- احداث فضای سبز در جاده ها ۹۴

۴-۱۰- بررسی خصوصیات هیدرولوژی منطقه (منابع آبهای سطحی و زیرزمینی) ۹۵

۴-۱۰-۱- منابع آبهای سطحی: ۹۵

۴-۱۱- بررسی ساختار و خصوصیات شبکه های زیربنایی، تاسیسات و تجهیزات شهری. ۹۶

۴-۱۱-۱- شناخت منابع تامین آب مصرفی. ۹۶

۴-۱۱-۲- نحوه جمع آوری و دفع آبهای سطحی. ۹۸

۴-۱۱-۳- شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب.. ۹۸

۴-۱۱-۴- برق رسانی. ۹۸

۴-۱۱-۵- دفع زباله. ۹۸

۴-۱۱-۶- مخابرات.. ۹۸

۴-۱۲- بررسی کیفیت محیط.. ۹۹

۴-۱۲-۱- بررسی دید و کیفیت بصری منظر: ۹۹

۴-۱۲-۲- عناصر طبیعی: ۹۹

۴-۱۲-۳- عناصر انسان ساخت: ۱۰۰

۴-۱۳- تجزیه و تحلیل خصوصیات سایت از طریق تحلیل نقشه. ۱۰۱

۴-۱۳-۱- نقشه طبقات شیب: ۱۰۱

۴-۱۳-۲- نقشه طبقات ارتفاعی: ۱۰۲

۴-۱۳-۳- نقشه جهات جغرافیایی: ۱۰۳

۴-۱۳-۴- نقشه هیدرولوژی: ۱۰۴

۴-۱۳-۵- نقشه زمین شناسی. ۱۰۴

۴-۱۳-۶- نقشه کاربری اراضی و حرایم. ۱۰۴

۴-۱۳-۷- نقشه مالکیت.. ۱۰۵

۴-۱۳-۸- نقشه نظام حرکتی: ۱۰۵

۴-۱۳-۱۰- نقشه دید و منظر: ۱۰۶

۴-۱۴- مبانی و ضوابط طراحی در اقلیم گرم و مرطوب.. ۱۱۱

۴-۱۴-۱- مقدمه. ۱۱۱

۴-۱۵- ویژگی های معماری و شهرسازی. ۱۱۱

۴-۱۵-۱- دوری جستن از تابش خورشید. ۱۱۲

۴-۱۶- جهت گیری بافت معماری. ۱۱۲

۴-۱۷- نحوه قرارگیری ساختمان در زمین. ۱۱۳

۴-۱۸- استفاده از سایه بان و سرپناه ۱۱۴

۴-۱۸-۱- سایه بان های طبیعی. ۱۱۴

۴-۱۸-۲- سایه بان های مصنوعی. ۱۱۴

۴-۱۹- نتیجه گیری جهت بافت مجموعه های معماری و شهرسازی: ۱۱۵

۴-۱۹-۱- حفاظت مجموعه در مقابل گرمای نامناسب: ۱۱۵

۴-۲۰- ضوابط کلی ساختمان در منطقه گرم و مرطوب.. ۱۱۶

۴-۲۱- جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۹

فصل پنجم : لیست فضاها و استانداردها ۱۲۰

۵-۱- سالن های ورزشی سرپوشیده ۱۲۰

۵-۲- سالن ورزشی. ۱۲۱

۵-۳- سالن های بدن سازی. ۱۲۲

۵-۴- سونا ۱۲۳

۵-۴-۱- دماهای اتاق : ۱۲۳

۵-۵- استخر شنای سرپوشیده(۱) ۱۲۵

۵-۶- استخر شنای سرپوشیده(۲) ۱۲۶

۵-۷- قایق. ۱۲۷

۵-۸- ورزش های آبی. ۱۲۸

۵-۸-۱- قایق موتوری. ۱۲۸

۵-۸-۲- پاروزنی. ۱۳۰

۵-۹- باغ وحش و آکواریم. ۱۳۱

۵-۱۰- اهداف در طراحی رستوران: ۱۳۳

۵-۱۱- اهداف در طراحی کافی‌شاپ: ۱۳۳

۵-۱۲- اهداف در طراحی سالن و پیشخوان عرضه نوشیدنی‌ها: ۱۳۳

۵-۱۳- سالن صرف نوشیدنی: ۱۳۴

۵-۱۴- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت‌ها (Function Space) 134

۵-۱۵- اهداف در طرح‌ریزی فضای برگزاری مراسم و ضیافات: ۱۳۵

۵-۱۶- طراحی فضای انبارهای آذوقه و نوشیدنی. ۱۳۵

۵-۱۷- فضای بارانداز، زباله و انبار عمومی. ۱۳۶

۵-۱۸- رستوران‌ها ۱۳۷

۵-۱۹- رستوران‌ها ۱۳۹

۵-۲۰- رستوران ها ۱۴۰

۵-۲۰-۱- اسنیک بار ۱۴۰

۵-۲۱-۲- فضای لازم. ۱۴۰

۵-۲۲- ورزشهایی که داخل آب انجام می گیرند: ۱۴۴

۵-۲۳- ورزشهایی که در زیر آب انجام می گیرند: ۱۴۵

۵-۲۴- ورزشهایی که روی سطح آب انجام می گیرند: ۱۴۵

۵-۲۵- ورزشهای تیمی. ۱۴۶

۵-۲۶- ورزشهای نشانه ای هدف گیری. ۱۴۶

۵-۲۷- ورزشهای میزی. ۱۴۶

۵-۲۸- دوچرخه سواری. ۱۴۷

۵-۲۹- ورزشهای ژیمناستیک.. ۱۴۷

۵-۳۰- لیست بازیهای موجود در پارک های آبی و مراکز تفریحی دنیا: ۱۴۸

۵-۳۰-۱- بازیهای آبی متداول در پارک های آبی سراسر دنیا: ۱۴۸

۵-۳۰-۲- بازیهای غیر آبی متداول در پارک های آبی و مرکز تفریحی سراسر دنیا ۱۴۹

فصل ششم : ایده و کانسبت.. ۱۵۰

فصل هفتم : توصیف طرح. ۱۵۱

۷-۱- مقدمه. ۱۵۱

۷-۲- سالن چند منظوره ۱۵۲

۷-۳- مجموعه استخر و آب درمانی. ۱۵۳

۷-۴- مجموعه آکواریوم و فروشگاه ۱۵۴

۷-۵- اسکله. ۱۵۴

۷-۶- استخر روباز پارک دلفین. ۱۵۵

منابع و مأخذ. ۱۵۶

سازمان ها ۱۵۶

کتاب ها ۱۵۶

مجلات و مقالات.. ۱۵۶

سایت های اینترنتی. ۱۵۷

 

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی