من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله معماری پایانه دریایی با فرمت word


رساله معماری پایانه دریایی با فرمت word

در این مطلب با رساله معماری پایانه دریایی همراه شما معماران گرامی هستیم .

پايانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهاي چند منظوره اي قرار دارند که نقش کارکردي قابل توجهي در خدمات رساني به مسافران ، همراهان آنها و ساير شهروندان خواهند داشت. از همین رو و بر اساس رویکرد ما که ارائه مطالعات مختلف و ضروری و آنچه که بتواند مفید و پاسخگوی نیازهای دانشجویان گرامی و کاربران عزیز باشد مطالعات کامل معماری پایانه دریایی را آماده نمودیم که امیدوارم مورد توجهتان قرار گیرد .

رساله معماری پایانه دریایی در 285 صفحه با فرمت word

گزیده ای از متن :

انگيزه انتخاب موضوع

پس از طي دوره مختلف متنوع تحصيلي در رشته معماري وآشنايي با جلوه هاي گوناگون مرتبط با آن که الزاما” همراه با برخورد مستقيم با زندگي و واقعيت هاي ملموس و زشت و زيباي شهر و مردمان ساکن در شهرها بوده است ، به عنوان يکي از دانشجويان اين رشته مناسب ديدم که با کار و طراحي بر روي يک معقوله عيني معماري مورد نياز اِترلي به دو هدف با ارزش نائل آيم. يکي جمع آوري و ارائه تمامي تجاربي که در حين تحصيل در رشته معماري بدست آورده ام . و ديگري تلاش در جهت پاسخگويي به يک معضل اجتماعي ـ شهري که همان در برگيرنده مفاهيم با ارزش چون تلاش و فروپاشي نظام فرهنگي و بومي اين سرزمين در زمينه هاي معماري و شهر نشيني است.
پايانه مسافر بري دريايي بندر انزلي در بطن خود علاوه بر مسائل معماري يک پايانه به لحاظ فضاهاي عملکردي و ايستايي مصالح و فرم ساختماني و تاثير اقليم بر آن ها و…

فهرست مطالب :                                                                                                                                                                              

پيشگفتار…………………………………………………………………………………….………………………………………………

انگيزه انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………….

انگيزه انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………….

 چکیده………………………………………………………………………………………….

 

فصل اول

سفر و توریسم………………………………………………………………………

 

1 1 سفر…….………………………………………………………………………

1 1 1تاریخ سفر………………………………………………………………………………….

1 1 2 سفر در قرآن………………………………………………………………….

1 2توریسم……………………………………..

1 2 1معانی واژه…………………………

122توریسم و دو نگرش غالب…………………………

1221رویکرد اقتصادی و سیاسی…………………………

1222دیدگاه کارکردی…………………………

123اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار…………………………

124 سفروعوامل انگیزشی…………………………

1 2 4 1 انگیزه های قومی…………………………

1242انگیزه های هنری…………………………

1243انگیزه های تاریخی…………………………

1-2-4-4-انگیزه های طبیعت گرا…………………………

1245انگیزه های تفریحی…………………………

246انگیزه های کاری…………………………1

12-5تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی………………….

1251آثاراقتصادی توریسم………………………..

1252آثار منفی اقتصادی توریسم………………………..

1253تاثیرات محیطی توریسم………………………..

1254اثرات منفی زیست محیطی توریسم………………………..

1255اثار فرهنگیاجتماعی توریسم………………………..

1256 آثار منفی فرهنگیاجتماعی توریسم………………………..

126تورسم در استان گیلان………………………..

 

فصل دوم

گردشگري (Tourism ) ………………………..

 

2-1-اشكال گردشگري………………………..

2-2-1-بازديد كننده بومي ديدار كنندگان بين المللي………………………..

2-2-2-ديدار كننده براساس اشكال گردشگري………………………..

2-3-گردشگري در ايران………………………..

2-3-1-تنوع عوامل ومناظر طبيعي ايران………………………..

2-3-2-حوزه هاي تاريخيفرهنگي گردشگري درايران………………………..

2-3-3-جاذبه ها وزمينه هاي هنري………………………..

 

فصل سوم

آب………………………..

 

3-1-آب و اديان………………………..

3-2-آب از ديدگاه قرآن………………………..

 

فصل چهارم

آشنایی با دریای خزر………………………..

 

4-1-آب منشأ حیات………………………..

4-2-دریای خزر………………………..

4-2-1-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن………………………..

4-2-2-مرداب انزلی………………………..

4-2-3- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت ………………………..              

4-2-4- وضعیت اقتصادی دریای خزر………………………..

4-2-4-1- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران………………………..

4-2-4-2- دریای خزر و منابع ثروت………………………..

4-2-4-3-دریای خزر و امکانات بالقوه آن………………………..

 

فصل پنجم

حمل ونقل دریایی………………………..

 

5-1-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه………………………..

5-1-1-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد

5-2-پایانه های دریایی………………………..

5-3-تاریخچه حمل و نقل دریایی………………………..

5-4-اهمیت حمل و نقل دریایی………………………..

5-5-اهمیت حمل و نقل آبی………………………..

5-6-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر………………………..

5-7-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج………………………..

5-8-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی………………………..

5-9-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ………………………..

 

فصل ششم

شناخت پايانه دريايي و وسايل حمل و نقل دريايي………………………..

 

6-1-شناخت پايانه مسافربري دريايي………………………..

6-2-اهداف پايانه مسافربري دريايي………………………..

6-2-1-شناخت فعاليت هاي دريايي………………………..

6-2-3-مزاياي حمل و نقل دريايي………………………..

6-3-قدرت حمل شناورها………………………..

6-3-1-منظم بودن سرويس………………………..

6-3-2-ايمني………………………..

6-3-3-حمل و نقل بار دريايي………………………..

6-3-4-اجناس ………………………..

6-4-وسايل ترابري دريايي………………………..

6-5-شناخت وسايل ترابري دريايي و کشتي راني………………………..

6-5-1-مشخصات فيزيکي شناورها (قسمتهاي متشکله) ………………………..

6-6-تيپ شناسي………………………..

6-6-1-اصل سادگي الزامي………………………..

6-7-مسئله فرم فضاي معماري و عملکردي بهره برداري………………………..

6-8-ضرورت توسعه حمل و نقل………………………..

6-9-دسته بندي عوامل در طراحي پايانه………………………..

6-9-1-مراحل و روش طراحي سيستم پايانه اي………………………..

6-9-2-تعيين اهداف و احکام طراحي………………………..

6-9-3-معيار و ضوابط طراحي (ضوابط کلي براي ارزشيابي برنامه ريزي طراحي هاي اوليه) ………………………..

6-10-مراحل طراحي پايانه………………………..

6-11-خصوصيات بين المللي بودن کشتي راني………………………..

6-12-اتحاديه کشتي راني کشورهاي اسلامي (isa) ………………………..

6-12-1-اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها (iaph) ………………………..

6-12-2-اتحاديه بين المللي چراغ هاي دريايي (Iala) ………………………..

 

فصل هفتم

گیلان و هویت تاریخی………………………..

 

7-1-اقوام ایران………………………..

7-2-نژاد گیل………………………..

7-3- نام گیلان………………………..

7-4- گیلان و قدمت خط………………………..

7-5-معماری گیلان………………………..

7-5-1 آشنایی با معماری گیلان ………………………..

7-5-2-عوامل موثر در معماری بومی گیلان………………………..

7-5-3-عوامل طبیعی و جغرافیایی………………………..

7-5-4-عوامل اقتصادی ومعیشتی………………………..

7-5-4-1-عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………..

7-5-5-مصالح و فنون ساختمانی………………………..

7-5-6-الگوهای معماری بومی گیلان………………………..

7-5-7-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان………………………..

 

فصل هشتم

استان گيلان……………………….. ا

 

8-1-مختصات استان گيلان………………………..

8-1-1-گيلان قديم………………………..

جغرافياي طبيعي گيلان……………………….. 8-1-2-

8-2-رودها و منابع آبي مهم………………………..

8-3-انسان در سواحل درياي خزر(تاريخ استقرار گیلان) ……………………….. 

8-3-1-نژاد مردمان ساكن گيلان………………………..

8-3-2-صنعت………………………..

8-3-3-صنايع دستی………………………..

8-3-4-دستبافي (نساجي سنتي) ………………………..

طراحي سنتي و حصير بافي……………………….. 8-3-5-نگارگري

8-3-6-گليم بافي………………………..

8-3-7-جاجيم بافي………………………..

8-4-آيين‌هاي گيلاني………………………..

8-5-شهرستان رشت………………………..

8-5-1- شهرستان لاهيجان………………………..

8-5-2-شهرستان لنگرود………………………..

8-5-3-شهرستان رودسر………………………..

8-5-4-شهرستان تالش………………………..

8-5-5-شهرستان آستارا………………………..

8-5-6-شهرستان آستانه اشرفيه………………………..

8-5-7-شهرستان رودبار………………………..

شهرستان فومن……………………….. 8-5-8-

8-5-9-شهرستان صومعه سرا.. ………………………..

8-5-10-بندر انزلي………………………..

 

 فصل نهم

گیلان و جغرافیا………………………..

 

9-1- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان………………………..

9-1-1- مساحت و موقعیت استان گیلان………………………..

9-1-2- ناهمواریهای استان گیلان………………………..

9-1-3-ارتفاعات گیلان………………………..

9-1-4-آب و هوای استان گیلان………………………..

9-2- گونه های آب وهوایی استان گیلان………………………..

9-2-1- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است……

9-2-2- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند………

9-2-3- خاک های گیلان ………………………..

9-3- جغرافیای انسانی استان گیلان………………………..

9-3-1- جمعیت استان گیلان………………………..

9-3-2- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان………………………..

 

فصل دهم

تاریخ انزلی………………………..

 

10-1- پیدایش انزلی………………………..

10-2-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی………………………..

10-2-1- بندر انزلی و توسعه………………………..

10-2-2- وجه تسمیه انزلی………………………..

10-3- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان………………………..

10-3-1-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی………………………..

10-3-2- جاذبه های طبیعی………………………..

10-3-3- جاذبه تاریخی و یادمانی………………………..

10-3-4- جاذبه های زیارتی………………………..

10-3-5- جاذبه های اقتصادی………………………..

10-4-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی………………………..

 

فصل یاز دهم

جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی………………………..

 

11-1-موقعیت استانی بندر انزلی     ………………………..

11-1-1-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی………………………..

11-1-2-بارندگی ………………………..

11-1-3-رطوبت ………………………..

11-1-4- درجه حرارت ………………………..

11-1-5- باد ………………………..

11-1-6- باد در باورداشت مردم………………………..

11-1-7خصوصیات تابش………………………..

11-2- طبقه بندی اقلیمی………………………..

11-2-1-ویژگی اقلیمی احساس آسایش………………………..

11-3-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی………………………..

 

فصل دواز دهم

بندر انزلي………………………..

 

ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی) ………………………..

12-1-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی) ………………………..

12-1-1-جمعیت در بندر انزلی………………………..

12-1-2-ترکیب سنی و نسبت جنسی………………………..

12-1-2-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی………………………..

12-2-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی………………………..

12-2-1-تولیدات گیاهی و جانوری………………………..

12-2-2-معادن و صنایع………………………..

12-2-3-صنایع دستی………………………..

12-2-4-بندرگاه و گمرک………………………..

12-2-5-گردشگری………………………..

12-3-اقتصادي بندر انزلي………………………..

12-3-1-ويژگي هاي عمومي شهرستان بندر انزلي………………………..

12-4-ويژگي اقتصادي و نقش بندر انزلي در عملكرد بنادر كشور………………………..

12-5-صادرات………………………..

12-6-عملكرد مالي و بيلان سالانه بندر انزلي………………………..

12-7-بررسي اقتصادي كشورهاي همسايه و همجوار درياي خزر………………………..

12-7-1-فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي………………………..

12-8-كشورهاي مستقل مشترك المنافع (cis) ………………………..

12-8-1-جمهوري آذربايجان………………………..

12-8-2-روسيه………………………..

12-8-3-جمهوري تركمنستان………………………..

12-8-4-جمهوري قزاقستان………………………..

12-9تحولات اقتصادي ايران و بازرگاني خارجي در سالهاي اخير………………………..

12-9-1-مبادلات بازرگاني ايران و سهم كشورهاي همسايه در درياي خزر………………

12-10-شناخت مبادي و مقاصد………………………..

12-11-شبكه هاي ارتباطي دريائي………………………..

12-11- 1 -پيش بيني آينده………………………..

12-12-تاريخچه راههاي ارتباط………………………..

12-12-1-انسان و راه………………………..

12-12-2-ايران باستان و حرکت………………………..

12-12-3-اروپا و ابتداي تکاپو………………………..

12-13-انسان و راه آبي………………………..

12-14-ايران و توسعه مسيرهاي دريايي………………………..

12-14-1-تاريخ کشتيراني و حمل و نقل دريايي ايرانيان………………………..

 

فصل سیز دهم

بررسي نمونه هاي موجود در ايران………………………..

 

13-1-کارخانه کشتي سازي ………………………..

13-2-بندر نوشهر………………………..

13-2-1-تاريخچه بندر نوشهر………………………..

13-2-2-ويژگي هاي بندر نوشهر………………………..

13-2-3-محوطه هاي بندري………………………..

13-3-بندر شهيد رجايي………………………..

13-4-بندر شهيد باهنر………………………..

13-5-بندر خرمشهر………………………..

13-6-بررسی نمونه های خارجی………………………..

13-7-1-ميدان نبرد ………………………..

13-7-2-پیچیدگی………………………..

13-7-3-بي بازگشت ………………………..

13-7-4-ارتباط………………………..

13-8-ترمينال مسافر بري harumi وtokyo / اثر ua &minoru  takeyama …..

13-9-پايانه ساکاي ميناتوشي………………………..

13-10-شبيه سازي دريايي روتردام ، هلند 1995………………………..

نورمن فاستروشرکا………………………..

فصل چهار دهم

الگوهای طراحی ………………………..

 

14-1-مقدمه ………………………..

14-1-1-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر………………………..

14-2-ترمینالها و ملزومات طراحی………………………..

14-3-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی ………………………..

14-3-1-نقش یکسری از ترمینال………………………..

14-3-2-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال………………………..

14-3-3-الگوی نموداری ترمینال مسافربری ………………………..

14-3-4-ورودی ها وخروجی ها………………………..

14-3-5-پارکینگ ها ………………………..

14-3-6- محوطه سازی سایت………………………..

14-3-7-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران………………………..

14-3-8- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران………………………..

14-3-9-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی………………………..

14-3-10-بخش تسهیلات شهروندان………………………..

14-3-11- بخش اداری………………………..

14-3-12-عرشه مسافری و بار………………………..

14-3-13- فضاهای انتظامی………………………..

4-3-14-تاًسیسات………………………..

14-4-محوطه اسکله………………………..

14-5-اساس طراحی پایانه………………………..

14-6- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر………………………..

14-6-1- حوزه خدمات اداری ………………………..

14-6-2- حوزه خدمات مسافری ………………………..

14-6-3-حوزه خدمات رفاهی ………………………..

14-6-4-حوزه خدمات باری………………………..

14-6-5-حوزه خدمات فنی و مهندسی………………………..

14-6-6-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری………………………..

 

فصل پانز دهم

توجيه طرح ………………………..

 

15-1-روند طراحي ………………………..

15-2-تنديس گري با نور………………………..

15-3-بيان طراحي………………………..

15-3-1-کانسپت طرح………………………..

15-3-2-نماددايره و کره ………………………..

15-3-3-نماد مربع………………………..

15-4-سازه ومصالح………………………..

15-5-تأسيسات………………………..

15-5-1-تأسيسات الكتريكي………………………..

15-5-2-سيستم برق مركزي………………………..

15-5-3-سيستم هاي ارتباطي………………………..

15-5-4-جمع آوري آبهاي سطحي………………………..

15-5-5-شبكة آب و فاضلاب………………………..

15-6- تحلیل سایت………………………..

15-6-1-وضع موجود………………………..

15-6-2-اسكله ها………………………..

15-6-3-تجهيزات………………………..

15-6-4-معابر و انبارهاي باز………………………..

15-7-ساختمان ها………………………..

15-8-موقعيت طرح………………………..

15-9-دسترسي به سايت………………………..

15-9-1-مجاورتها………………………..

15-9-2-وزش باد………………………..

15-9-3-شيب و توپوگرافي………………………..

15-9-4-ديد و منظر………………………..

15-10- برنامه فیزیکی………………………..

فهرست منابع و مأخذ

 

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : 285 صفحه 

حجم فایل : 4 مگابایت

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی