سه شنبه , ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله و مطالعات معماری خانه آواز ایرانی


رساله و مطالعات معماری خانه آواز ایرانی

رساله و مطالعات معماری خانه آواز ایرانی

در این پست با رساله و مطالعات معماری خانه آواز ایرانی همراه شما معماران گرامی هستیم .

رساله و مطالعات معماری خانه آواز ایرانی در فرمت word  و در 119 صفحه میباشد که جزییات و فهرست مطالب رو در ادامه خواهید دید

مطالعات معماری خانه آواز ایرانی


برای مشاهده لیست کامل رساله و پایان نامه های سایت اینجا کلیک نمایید


مطالعات معماری خانه آواز ایرانی

مقدمه:

معماري بسيار توانمندتر و موثرتر از هر هنر ديگري با حيات انسان مرتبط بوده‌است. اگر فرهنگ را جلوه هاي حيات در يک جامعه بدانيم و عنصر تمدن ساز و نشانه اشتياق فراينده آدمي‌به بهبود ارتقا و باروري حيات تعريف کنيم مي توانيم ادعا کنيم که فرهنگ و معماري هميشه در تعامل با هم به سر برده اند. روح انسان هميشه تجربه هبوط ماندن زندگي کردن واستقرار رابيش ازهرعرصه ديگر درمعماري احساس کرده است وتاريخ معماري خود دليلي براين ادعاست که معماري فرخنده تر و پرشکوه تر ازهرساخته وآميخته بشري توانسته انگيزه تعالي و اوج به خواسته هاي هنري را در زندگي انسا ن تشديد و تشويق کند. گويي هيچ هنري چون معماري نميتواند در عين حاليکه انسان را در بر ميگيرد در انسان احساس و حالتي ايجاد تحولي در او پيدا کند و تاثيري بر او نهد.

معماري پروراندن ساختن و فراوردن انديشمندانه فضاست. و فرهنگ نيز عامل پروراندن آدمي عامل کشاندن انسانهاست به اصالت جمعيت و انسانيت.

موضوع تحقيق:

موضوع تحقيق سراي موسيقي شهر مي‌باشد که در حقيقت مکاني فرهنگي _ اجتماعي براي اجرا، آموزش و عرضه موسيقي جدي و اصيل ( و نه موسيقي تجاري ) است.

ضرورت تحقيق:

دير زماني است که معماري و موسيقي اصيل، تخصصي و جدي، جاي خويش را به هنرهاي فانتزي و تجاري بخشيده اند، در اين ورطه از زمان نياز به يک تحول و دوباره نگري به اين عرصه هاي هنري به شدت احساس مي‌گردد تا بتوان نه تنها هنرهاي اصيل و ارزشمند گذشتگان را احياء نمود، بلکه فضايي براي رشد و پرورش استعدادهاي نهفته ايجاد کرد.

اولين قدم براي رسيدن به اين اهداف  يجاد مکاني است با امکانات مناسب، تا زمينه ساز اين اهداف گردد، و اين وظيفه خطير بر عهده « معماري » مي‌باشد.

روش تحقيق:

الف) تعيين و تعريف موضوع پژوهش

ب ) مطالعه و بررسي دقيق و عميق نوشته ها و مقالات موجود در حوزه موضوع تحقيق

ج ) مشخص نمودن روش و وسائل جمع آوري اطلاعات.

د ) طبقه بندي اطلاعات صحيح کافي براي هدف پژوهش.

ه ) توصيف، تجزيه و تحليل و تعبير و تفسير يافته ها.

و ) تنظيم و ارائه الگوي برگزيده.

 

اهداف:

اهدافي که مدنظر اين پروژه بوده‌است به شرح ذيل مي‌باشد:

  1. باز شناخت دوباره در باب مفاهيم موسيقي و هنر
  2. يافتن جنبه هاي اشتراکي دو مقوله موسيقي و معماري به عنوان دو شاخه مهم هنر
  3. ارائه و پيشنهاد الگويي شکل گرفته از نتايج تحقييات که نظير آن در کشور وجود ندارد، و گرچه که امکانات موجود
  4. حوزه نفوذ آن را تا حد شهر کاهش مي‌دهد، وليکن آثار و تبعات آن مي تواند در حد ملي يا حتي فرا ملي گردد.

 

فهرست مطالب :

مقدمه…………………. 1

موضوع تحقيق……………2

ضرورت تحقيق……………2

روش تحقيق………………2

اهداف……………………………3

 

فصل اول: مفاهيم واصول اوليه پروژه ……………… 4  

 

شناخت موضوع فرهنگ…………………..5

1-1-تعريف فرهنگ ………….5

1-2-ريشه واژة فرهنگ………………………. 5

1-3-كاربرد واژة فرهنگ………. 6

1-4-تعاريف مفهومي فرهنگ …………………6

-4-1-تعاريف جنبه تشريحي ………………6

1-4-2-تعاريف جنبه تاريخي…………… 6

1-5- فرهنگ، در زبان هاي اروپايي ………………7

1-6- فرهنگ در زبان عربي…………………..7

مفهوم هنر………………..9

تعريف هنر ……………….10

هنر و تنوع در تعاريف آن………….. 11

هنر و دين……………. 11

پيدايش هنر………………………12

طبقه بندي هنرها…………………..13

ريشه هاي هنرهاي مختلف …………….14

تشکل هنرهاي مختلف ……….14

نتيجه گيري…………….16    

موسيقي………………17

موسیقی چیست…………….20

صوت……………………. 20

نت چیست………………….20 

ارکان موسیقی……………………21

1-ضرب یا ریتم …………21

2ـ ملودي يا لح21……………….

3ـ هاروني يا هماهنگي ……………….21

فرم موسيقي………….. 23

عوامل اجرايي موسيقي………….. 23

الف) صداي انساني…………..23

ب) سازها …………………..24

فرم هاي اجراي موسيقي ……………24

الف) موسيقي آوازي ……………..25

1ـ موسيقي مذهبي و موسيقي آئيني……………….. 26

2-تصنیف……………. 26

3ـاپرا…………….. 26

ب)موسیقی سازی…………………….. 27

1ـ سمفوني……………..27

2ـ سو ييت……………………27

3ـ کنسرتو………………..27

ج) موسيقي الکترونيک …………………27

1ـ موسيقي کنسرت……………..27

2ـ موسيقي الکترو نيک…………28

3ـ موسيقي براي تايپ………….28

4ـ موسيقي الکترو آکستيک………….28

5ـ موسيقي تجربي………28

6ـ موسيقي آکو سماتيک………….28

7ـ موسيقي مختلط………..28

نتيجه گيري ……..29

ريشه هاي مو سيقي بين المللي………..30

فصول مشترك معماري و موسيقي ……….31

1- اشتراكات و پيوندهاي موسيقي و معماري…….31

جدول همساني و پيوندهاي موسيقي و معماري……..33

2- آكوستيك و موسيقي …………….34

الف) صفات مثبت آكوستيكي………..34

1- پري صوت……………34

2- وضوح……….. 34

3- صميميمت……. 36

4- زنده بودن……………….. 36

5- گرمي………………….. 37

6- بلندي صداي مستقيم………………. 37

7- بلندي صداي واخنا (پس آوا) ………..38

8- درخشندگي…………….39

9- پخشايي …………………39

10- تعادل………………..40

11- تركيب……………………40

12- تركيب اركستر………..40

13- حاضر جوابي (فوريت پاسخ)……………. 41

14- بافت…………………41

15- آزادي از اكو (پژواك)…………….. 42

16- آزادي از نوفه (صداهاي ناخواسته)…………… 42

جمع بندي كلي از صفات مثبت آكوسيتكي (غيروابسته)……………….. 43

ب) صفات منفي آكوستيكي……………44

معماري و موسيقي ايراني………..47

تاريخ معماري ايران……………47

شيوه‌هاي معماري ايران قبل از اسلام……………47

شيوه پارسي………….47

سلوكيان…………….47

شكانيان……………..47

ساسانيان………….48

سبك يا شيوه‌هاي معماري اسلامي‌در ايران…………..48

شيوه خراساني……………..48

شيوه رازي……………49

شيوه اصفهاني……………51

معماري ايران در عهد افشاريه و زنديه…………….52

دوره قاجاريه…………52

معماري معاصر………………52

ريشه‌هاي موسيقي سنتي ايران و فضاي لازم براي اجراي آن…………………53

الف) آوازهاي مذهبي………………… 53

ب) موسيقي فولكوريك ايران………………… 53

ج) موسيقي شهري………………….53

د) موسيقي عرفاني………………54

موسيقي ايران در طول تاريخ…………..55

موسيقي ايران در دوران باستان……………..55

دوران هخامنشي………………………..55

الف) موسيقي مذهبي………………..55

ب ) موسيقي رزمي يا جنگ55…………

ج) موسيقي مجلسي ………………..5 5

دوره اشكانيان……………….56

موسيقي ايران در دوران ساسانيان……………56

موسيقي دوره اسلامي…………………57

تاريخچه مدارس موسيقي……………..60

الف) تاريخچه هنرستان عالي موسيقي…………..60

موزيك نظام…………………..60

كلاس موزيك…………………60

مدرسه موزيك……………… 60

 

فصل دوم: مطالعات بستر طرح…………….62

 

مطالعات كالبدي ………………..63

تاريخچه تهران بزرگ………………….63

تقسيم بندي استان تهران ………….64

موقعيت جغرافيايي……………64

موقعیت استان تهران…………….64

تقسيمات استان…………….65

ساختار اجتماعي‌ و اقتصادي‌ شهر تهران………….‌66

جمعيت استان تهران………66

طرح جامع شهر تهران…………………67

شاخصهای مهم شهر تهران………………..67

الف – حرم مطهر امام خمينی(ره)……………67

ب- برج آزادی…………68

ج- برج يادمان(ميلاد)…………..68

مخاطرات‌ طبيعي‌[زلزله‌]…… 68

شرايط اقليمي منطقه………………..69

مشخصات جغرافیایی تهران………..70

ناهمواریهای استان  تهران………..70

آب وهوای استان تهران…………..71

بارش……………72

دما……………..73

تابش آفتاب……………..74

باد و طوفان…………..74

رطوبت……………….‌76

شیب زمین ……………77

فرم ساختمان ……………77

نتيجه گيري ………………78

 

فصل سوم: مطالعات كالبدي…………..79

 

شناخت مخاطب………………….80

تجزيه وتحليل وآناليز سايت……………..82

شکل و مساحت زمین…………..82

شکل زمین ………………..83

میزان و جهت شی      84

کاربری های اطراف سایت……………………..85

آنالیز سایت………………………..86

 

فصل چهارم :مطالعات تطبيقي………….87

 

  • شهر موسيقي فاز اول:مدرسه عالي موسيقي و رقص پاريس…………..88
  • » سفر با موسيقي»- فاز دوم شهر موسيقي پاريس…………….91

3-مدرسه جوليارد: مدرسهاي براي موزيسين ها،هنرپيشه ها و بالرين ه……. 95

فصل پنجم :طراحي وارائه الگوي پيشنهادي…………101

منابع و ماخذ …………….110

 

 

حجم فایل دانلودی 8 مگابایت – فرمت word

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی