دانلود پلان ویلا دو طبقه
پروژه های معماری

دانلود پلان ویلا دو طبقه

دانلود پلان ویلا دو طبقه این فایل حاوی پلان طبقات.نماها.برش.سایت پلان یک ویلای دو طبقه میباشد.که من و تو معمار…

نقشه کامل کتابخانه
پروژه های معماری

نقشه کامل کتابخانه

نقشه کامل کتابخانه این فایل حاوی نقشه کامل یک کتابخانه دوطبقه شامل پلان طبقه همکف واول , پلان اندازه گذاری ,چهار نما…

دانلود رایگان پلان رستوران
پروژه های معماری

دانلود رایگان پلان رستوران

دانلود رایگان پلان رستوران این فایل شامل پلان طبقات.نما.برش و…یک رستوران میباشد.که من و تو معمار آنرا بصورت رایگان برای…

دانلود پلان مدرسه 12 کلاسه
پروژه های معماری

دانلود پلان مدرسه 12 کلاسه

دانلود پلان مدرسه 12 کلاسه این فایل حاوی کلیه پلان های معماری یک مدرسه 12 کلاسه شامل پلان طبقه همکف واول–دیاگرام…