فیلم آموزشی پرسپکتیو یک نقطه ای 1

فیلم آموزشی پرسپکتیو یک نقطه ای 1 قسمت اول طراحی حمام در این پست با یکی از قسمت های اموزشی پرسپکتیو…

اموزش اسکیس(طراحی پله)

اموزش اسکیس(طراحی پله) از سری آموزش های مقدماتی و اصول اولیه در اسکیس،این قسمت به نحوه ی طراحی و اسکیس انواع پله…

فیلم آموزش اسکیس و راندو با آبرنگ

فیلم آموزش اسکیس و راندو با آبرنگ قسمت دوم در این پست با قسمتی دیگر از فیلم های آموزشی پرسپکتیو…

طراحی خانه مدرن با پرسپکتیو دو نقطه ای

طراحی خانه مدرن با پرسپکتیو دو نقطه ای   در این پست با فیلم اموزشی پرسپکتیو دو نقطه ای در…

پرسپکتیو دونقطه ای(فضای شهری)

پرسپکتیو دونقطه ای(فضای شهری) در این پست برای شما عزیزان فیلم آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای در قالب آموزش طراحی…

پرسپکتیو داخلی و خارجی
پرسپکتیو

پرسپکتیو داخلی و خارجی

پرسپکتیو داخلی و خارجی در این پست برای شما عزیزان نمونه ای اصولی از رسم پرسپکتیو داخلی و خارجی در…