کتاب مطالعات معماری کتابخانه ها

کتاب مطالعات معماری کتابخانه ها

کتاب مطالعات معماری کتابخانه ها

استانداردها و ریزفضاهای کتابخانه

این فایل حاوی کتاب مطالعات معماری و استاندارهای طراحی کتابخانه ها میباشد. این کتاب به شرح : کتابخانه استاندارد = تعریف – شرح ریزفضاها – جدول مساحت ریزفضاها – نقشه های معماری کتابخانه استادارد 2200 مترمربعی

کتابخانه مرکز شهرستان = تعریف – شرح ریز فضاها – جدول مساحت ریزفضاها ———- کتابخانه مرکز استان =  تعریف – شرح ریز فضاها – جدول مساحت ریزفضاها

کتابخانه های روستایی = تعریف – کتابخانه تیپ 120 متری: جدول مساحت ریزفضاها – نقشه های معماری —— کتابخانه تیپ 220 متری : جدول مساحت ریزفضاها – نقشه های معماری ——– کتابخانه تیپ 280 متری : جدول مساحت ریزفضاها – نقشه های معماری

کتاب مطالعات معماری کتابخانه ها

 ll دانلود با لینک مستقیم از سرور اصلی سایت ll    

حجم:  5.06 مگابایت

فرمت: pdf

منبع :  من وتو معمار