کتاب آموزش نرم افزارسه بعدی سازی

کتاب آموزش نرم افزارسه بعدی سازی

کتاب آموزش نرم افزارسه بعدی سازی


کتاب آموزش برنامه 3ds max شرحی است برآشنایی با محیط و فرمان های تری دی مکس,شی وساخت اشیا,تنظیم نرمال ها,آموزش نوار ابزار3ds max,انواع مدل سازی و….. وتوضیح کامل وساده نرم افزار تری دی مکس برای دانشجویان عمران ومعماری که درقالب pdf آماده دانلود است.

دانلود درادامه مطلبonclickads2_468x60