پروژه ی معماری فرودگاه

پروژه ی معماری فرودگاه

پروژه ی معماری فرودگاه

طرح معماری فرودگاه جهت ارائه ی طرح های دانشجویی-این پروژه شامل پلان معماری طبقات-نماها و برش ها و نیز 17 رندر باکیفیت از دیدهای مختلف(ساختمان اصلی،باند فرودگاه،برج مراقبت و…) میباشد.پروژه ی کامل فرودگاه

من و تو معمار:برترین وبسایت تخصصی معماری

پروژه ی معماری فرودگاه