پروژه مرمت ابنیه کرمانشاه

پروژه مرمت ابنیه کرمانشاه

پروژه مرمت ابنیه کرمانشاه

استانداری سابق کرمانشاه

عکسهایی که مشاهده مکنید مربوط به پروژه مرمت استانداری سابق کرمانشاه میباشد. در این پروژه که در قالب پاورپوینت ارائه شده در چند فصل به شرح : فصل اول : معرفی و شناخت بنا = برسی اقلیم منطقه و توضیحاتی درباب تاریخچه کرمانشاه – معرفی بنا = تاریخچه بنا (همراه بامجموعه عکسها) – مشخصات بنا همراه با پلان طبقات ,نما, برش, سایت پلان – مصالح شناسی بنا -تزیینات بنا – فصل دوم : آسیب شناسی و ارائه طرح مرمت  – فصل سوم : طرح احیا  میپردازد.

پروژه مرمت ابنیه کرمانشاه


                                             (حجم فایل 32 مگابایت )