پروژه دانشکده معماری

پروژه دانشکده معماری

پروژه دانشکده معماری

در این پست هفتمین پروژه ی دانشکده ی معماری را برای شما عزیزان قرار دادیم که شامل پلان های معماری طبقات-نماها و برش ها میباشد.سادگی در طراحی پلان از جمله ویژگی های این دانشکده ی زیبا میباشد.

پروژه ی دانشکده معماری و هنر

پروژه دانشکده معماری

پروژه دانشکده معماری