پروژه بیمارستان 300 تخته

پروژه بیمارستان 300 تخته

پروژه بیمارستان 300 تخته

پروژه بیمارستان 300 تختهنقشه های یک بیمارستان سه طبقه  که شامل پلان  هرسه طبقه با اندازه گذاری کاملبرش A-A   برش B-B –  نمای جنوبینمای شمالینمای شرقینمای غربیپلان مبلمان هرسه طبقه- پرسپکتیو بیمارستان میباشد ودر قالب اتوکد آماده دانلود است

پروژه بیمارستان 300 تخته

 

onclickads2_468x60