مقاله بتن

مقاله بتن

مقاله بتن

 

این مقاله در رابطه با بتن-خم میلگرد در بتن-قرارگیری خاموتها-فونداسیون و اتصال ان-ابعاد و پوشاندن ستون  و چند نمونه اجرایی به صورت پاور پوینت میباشد

 من و تو معمار سایت شما دوستداران و دانشجویان معماری

دانلود با لینک مستقیم