طرح معماری مجتمع اداری(پروژه ی کامل)

طرح معماری مجتمع اداری(پروژه ی کامل)

طرح معماری مجتمع اداری(پروژه ی کامل)

این پروژه شامل پلان های معماری طبقات-نماها-برش های طولی،عرضی-رندرهای باکیفیت-و سایت پلان میباشد-طرح کامل مجتمع اداری جهت ارائه ی پروژه های دانشجویی

 

طرح معماری مجتمع اداری(پروژه ی کامل)

طرح معماری مجتمع اداری(پروژه ی کامل)