سه شنبه , ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله پایان نامه مرکز تجاری تفریحی


رساله پایان نامه مرکز تجاری تفریحی

رساله پایان نامه مرکز تجاری تفریحی

در این پست با رساله کامل طراحی مرکز تجاری تفریحی در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . این رساله در فرمت WORD  و در 92 صفحه میباشد که در ادامه مطلب فهرست مطالب را مشاهده خواهید کرد .

رساله پایان نامه مرکز تجاری تفریحی

چكيده

وجود فضاهاي گوناگون در بازار هاي سنتي را شايد بتوان يكي از دلايل غناي معماري  بازار ها  به شمار آورد  فضاهاي گوناگوني مانند سرا ، تيمچه ،راسته و كه هر كدام بر فعاليت هاي متنوعي كه در اين  گونه فضاها صورت مي پذيرد دلالت دارند. افزون بر آن  ، فضاها و بناهاي ديگري كه در كنار بازار جاي دارند همانند مدرسه ، مسجد و سبب گرديده است كه بازارها به مثابه قلب تپنده شهرهاي تاريخي عمل كند  .

آن چه مراكز خريد ، پاساژها و ديگر اماكن تجاري جديد را از بازارها متمايز مي كند نبود فضاها و مكان هاي غير تجاري در اين مراكز است . مطالعات جامعه شناسي و روان شناسي بسياري در كشورهاي توسعه يافته در خصوص رفتار مراجعه كنندگان به مراكز خريد و پاساژها صورت گرفته است . نتيجه اين مطالعات بيانگر اين موضوع است كه بسياري از مراجعه كنندگان اساسا براي خريد كردن به اين گونه مراكز مراجعه نمي كنند و انگيزه ها و اهداف متفاوتي براي استفاده از چنين فضاهايي براي مراجعه كنندگان وجود دارد

مسئله ي قابل توجه ديگر اين است كه امروزه با  افزايش ساخت و ساز هاي بلند مرتبه ، سيماي شهر كنوني به صورت همجواري بناهاي بلند و بدون روح كه بعضا توسط مسيري خشك و آسفالته به نام خيابان به هم وصل مي شوند در آمده است. اين در حالي است كه با توجه به فشار هاي رواني و روزمره نياز به فضاهايي براي برقراري ارتباط ميان انسان و طبيعت ، انسان و انسان ، گذراندن  اوقات فراغت و تجربه ي فضاهاي تفريحي بيشتر احساس مي شود . چنين فضاها در مراكز تجاري  سنتي معمولا مشهود بوده است ولي در حال حاضر مفهوم آن ها بسيار كم رنگ شده است. از سويي ديگر در دنياي مدرن امروزبا مطرح شدن تامين نيازهاي آدمي در حداقل زمان ، نياز به فضاهاي چند عملكردي با هدف رفع توامان نيازهاي مادي و معنوي شهروندان كاملا محسوس است

لذا در ارائه ي اين پروژه سعي شده با توجه به مطالب ذكر شده به طراحي يك مجتمع  تجاري – تفريحي پرداخته شود

در اين مجتمع علي رغم برطرف كردن نيازهاي تجاري مشتريان سعي شده با تخصيص يك طبقه ي مجزا ي تفريحي ، در نظر گرفتن چندين فضاي مخصوص نشستن در فضاي باز مركزي و در ارتباط با فضاي سبز ، در تراس هاي طرفين بنا  و در بام سبز مجموعه )و هم چنين استفاده از كاربري هاي غير تجاري مانند كافي شاپ ها، رستوران ، فست فود و در طبقات مختلف مجموعه ، بر پويايي مجتمع افزوده و اين مجتمع را هر چه بيشتر به يك فضاي عمومي شهري نزديك كند

 

فهرست مطالب 

فصل اول :كليات پژوهش                                                                                                  

1-1- مقدمه………………1

1-2- بيان مسئله………………..2

1-3- اهداف پژوهش…………….3

1-4- فرضيه ها يا پرسش ها……………..3

1-5- تعاريف………………3

فصل دوم :پيشينه ي پژوهش 

فضا در معماري…………………6

1-2- فضاهاي عمومي…………….6

1-1-2- تعريف فضاهاي عمومي…………..7

2-1-2- درك فضاهاي عمومي………………8

3-1-2- فضاهاي عمومي ديروز و امروز ايران……………8

  412 تفاوت  نحوه حضور مردم در فضاهاي عمومي 

با اتومبيل يا بصورت پياده…………….11

5 -1-2- پلازا :به عنوان يك فضاي عمومي………..12

2-2- تعاريف و مفاهيم موجود در بازار هاي سنتي…………14

1-2-2- تعريف واژه بازار………….14

2-2-2- عناصر موجود در بازار………………….14

3-2-2- ساختار هاي بازار هاي سنتي…………..20

1-3-2-2- ساختار هاي كالبدي بازارهاي شهري ايران…………20

2-3-2-2- ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي بازارها………………….20

3-3-2-2- ساختارهاي اقتصادي بازارها……….22

4-2-2- عوامل موثر در نحوه استقرار فعاليت ها در بازار…………..23

5 -2-2- ويژگي هاي بازارهاي شهري ايران…………..24

1-5-2-2- فضاهاي پر و خالي………………….24

2-5-2-2- فضاهاي پياده……………25

3-5-2-2- نور در بازار …………25

4-5-2-2- وحدت در كثرت…………………..26

6-2-2- نظام داد و ستد بازار و ارتباط آن با معماري و شهرسازي………27

7-2-2- بررسي يك نمونه موفق از بازارهاي سنتي…………….31

1-7-2-2- بررسي بازار اصفهان …………..32

8-2-2- بررسي انواع بازارها در معماري ايران………….32

1-8-2-2-  بازارهاي ادواري…………….35

2-8-2-2- بازارهاي روستايي…………….35

3-8-2-2- بازارگاه ها……………35

4-8-2-2- بازارهاي شهري…………….36

5-8-2-2-  بازارچه ها…………..37

6-7-2-2- بازارچه هاي بين راهي……………37

9-2-2- سير تحول فضاهاي تجاري از نگاه تاريخ معماري در غرب……….37

1-9-2-2-  فضاهاي تجاري اوليه………….38

2-9-2-2- فضاهاي تجاري يونان باستان………..38

3-9-2-2- فضاهاي تجاري روم باستان………39

4-9-2-2- فضاهاي تجاري در قرون وسطي……….39

5-9-2-2- انقلاب صنعتي و تاثير آن بر شكل گيري…………..40

فضاهاي تجاري تا قرن بيستم

6-9-2-2- نيمه دوم قرن بيستم  …………………..43

10-2-2- بررسي مراكز خريد و انواع آن…………….44

1-10-2-2- مراكز تجاري در حومه شهر…………………..45

2-10-2-2- مراكز متوسط يا مراكز شبيه به يك جامعه كوچك ……….45

3-10-2-2- مراكز ناحيه اي…….46

11-2-2- مقايسه بازارها با  shopping malls ( گردش بازار ها )……..47

12-2-2-  بررسي نمونه هاي مشابه…………….48

1-12-2-2-  مركز خريد ميدان……………….48

2-12-2-2- مركز همايش وخريد غرب………….50

3-12-2-2- سلفريجز در بيرمنگام………………53

4-12-2-2- مركز سيتي سنتراصفهان…………….55

فصل سوم : متدولوژي و شيوه مطالعاتي 

1-3- مقدمه………………58

2-3- شيوه تحقيق…………..58

3-2- نوع تحقيق………..59

4-3- ابزار تحقيق…………….59

5-3- مطالعات شهر اصفهان…………60

1-5-3- ويژگي هاي تاريخي…………..60

2-5-3- ويژگيهاي اقتصادي…………..61

  • -5-3- ويژگيهاي اجتماعي……………….61

1-3-5-3- خصوصيات فرهنگي………61

2-3-5-3- خصوصيات جمعيتي…………….62

  • -5-3- ويژگيهاي جغرافيايي اصفهان .………62

      1-4-5-3- موقعيت و وسعت………62

  • -4-5-3- مشخصات اقليمي……..63

3-4-5-3-بارندگي و ريزش هاي جوي…………64

4-4-5-3- دماي هوا………….65

5-4-5-3- رطوبت نسبي هوا………….66

6-4-5-3-  وضعيت بادها……….67

5-5-3 – زمين شناسي و توپوگرافي………….67

6-3- معرفي و تحليل سايت…………68

1-3-6- معرفي سايت…………..68

2-6-3- دسترسي هاي موثر سايت……….68

3-6-3- پتانسيل هاي سايت………….68

4-6-3- محدوديت ها……….69

فصل چهارم : نتايج پژوهش و ارائه استانداردها 

1-4- نتايج حاصل از بررسي بازارهاي سنتي………..71

2-4- نتايج حاصل از سير تحول فضاهاي تجاري در معماري غرب……..72

3-4- نتايج حاصل از بررسي مراكز خريد و فضاهاي تجاري……..73

1-3-4- مشخصه ها و ويژگي هاي مراكز خريد ……..73

4 -4- ضوابط و معيارهاي شهرسازي وساختماني………..83

فصل پنجم :معرفي ايده و ارائه طرح 

1-5 – بيان روند طراحي و ايده طرح………………89

2-5- ارائه طرح …………..

3-5- فهرست منابع ……………… 92

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی