من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله و مطالعات طراحی مرکز همایش


رساله و مطالعات طراحی مرکز همایش

رساله و مطالعات طراحی مرکز همایش

در این پست با رساله و مطالعات طراحی مرکز همایش با شما معماران گرامی هستیم .  رساله طراحی مرکز همایش در فرمت word  و در 332 صفحه میباشد که فهرست مطالب آن را در ادامه می بینید .

رساله طراحی مرکز همایش با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران

 

 برای دیدن لیست کامل رساله و پایان نامه های سایت اینجا کلیک نمایید 

 

فهرست مطالب رساله طراحی مرکز همایش :

حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق …………..  1

پیشگفتار …………… 2

طرح موضوع واهمیت آن…. 3

چیستی پروژه………. 4

 

حوزه دوم: شناخت ……  6

بخش اول: مطالعات پایه ….. 7

فصل اول: شناخت مراکز همایش….. 7

شناخت مراکز همایش….. 7

تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی…… 8

در دوران معاصـر……… 10

تعریف مراکز همایش شهـری……. 12

وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر ……. 12

ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر…… 13

سیتی هال …….. 14

تعریف سیتی هال…… 15

تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر…… 16

ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد ….. 21

تجزیه و تحلیل مطالعات کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد….. 22

طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی…….. 23

محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی……… 24

کاربـری های مستقـر………. 25

 

فصل دوم:  بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش….. 28

انواع گردهم آیی و تعاریف آن…………. 28

کنفـرانس Conference………. 29

کنوانسیـون…….. 29

سمینار Seminar……… 31

سمپوزیوم (Symposium)………. 31

میـزگرد (Round  Table) ……. 32

فوروم (Forum)……… 33

مجمع (Assembly)……… 33

کارگاه آمـوزشی (Workshop)……….. 33

سخنـرانی (Lecture)………….. 34

کمیسیـون (Commission)  ……… 34

کمیتـه (Committee)……….. 34

مناظـره………. 35

انستیتـو (Institute) …….. 35

جلسـه …………………. 35

گروه بنـدی گردهمائی ها …………….. 36

الف) گروه اجلاس های بستـه…….. 36

ب) گروه اجلاسهای باز………….. 36

انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود ………… 37

تالار اجتماعات………………….. 37

مراکز برگـزاری گردهمایی………… 38

تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها …………. 38

اکوستیک در تالارها…………… 39

حجم…………… 39

فرم……………….. 40

پخشایی……… 40

حـدود تقـریبی حجم سالن ها……………… 41

حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده…….. 42

فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی…….. 43

فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا……….. 43

تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع ……… 46

سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند……. 47

سالنهای هنری چندمنظوره……….. 47

تغییرات در ابعاد سالن …………. 48

پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها …….. 49

طراحی ادیتوریومها…………. 50

پلان های مستطیل شکل……….. 52

پلان های بادبـزن شکل………… 56

پلانهای شش ضلعی …………… 59

پلانهای مدور و بیضوی…………. 61

سالنهای نمایشگاهی…………… 63

شکلهای نمایشی پلانها………… 66

الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی ……….. 67

ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا 135 درجه) ……… 67

پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی 90 درجه) ………. 67

ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه 60 درجه) ………… 68

ث ـ سالنهای مستطیل شکل……… 68

ج ـ سالنهای بادبزن شکل ………. 68

معیـارهای طراحی ………….. 69

معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی ……. 69

الف ـ توانائی های شخصی سخنـران………. 69

ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار…… 69

پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط………. 70

تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی …………. 70

روابط بین سالن و صحنه …………….. 73

ارتفاع شاخص دیـد به سکو…………… 75

ارتفاع صحنه یا سکو…………… 76

تراز چشم ناظر ………… 76

فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر ………. 76

حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا………… 77

حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین……….. 77

جزئیات طراحی ردیف صندلی ها………. 77

شیب کف سالن ……….. 78

خطوط منظر…………… 79

زاویه دید به پرده نمایش……………… 79

فاصله دیـد ………….. 80

زاویه قائم دیـد …………. 81

معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی…….. 81

سکو یا صحنـه………….. 81

سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن………. 82

ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک…….. 84

ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی…… 84

ملزومات مربوط به تهویه مطبوع……….. 85

ملزومات مربوط به کنترل حریق…….. 85

ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده………… 86

ملزومات مربوط به دید حضار…………. 86

ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ………. 86

جایگاه……………………. 87

گنجایش جایگاه………….. 87

آرایش جایگاه…………… 88

جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها………………….. 88

صندلیهای ثابت و دائمی……………. 88

مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان………………… 89

وضعیت ………… 90

وزن ………….. 90

ارتفاع………… 91

پشتی صندلی………. 91

عرض صندلی…… 91

عمق صندلی………….. 92

شیب صندلی ………… 92

دسته صندلی……… 92

زیردستی جهت نوشتن….. 92

راحتی صندلی…………… 93

صندلیهای ثابت ادیتـوریوم……… 93

استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف ……….. 95

ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره…. 95

کلیات……………………… 95

طراحی موقعیت صحنه یا سکو………. 97

انواع صحنه یا سکو………………. 97

صحنـه مرکزی……… 97

صحنه انتهائی……….. 98

پیش صحنه…………… 98

تطبیق پذیـری صحنه……….. 100

بیرون صحنـه…………….. 102

تراز هم سطح با کف صحنه اصلی……… 102

تراز هم سطح با کف جایگاه……. 103

تراز پائین تر از کف سالن…….. 103

تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها………. 103

صحنه های قابل برچیده شدن……… 104

ابعاد صحنـه ها ……. 105

ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی ……. 105

ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی106

اداره کردن صحنـه ……….. 106

سیتم تعلیق …………. 107

صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده………. 110

جابجائی افقی صحنه ………… 110

ملزومات عمومی صحنه ها…….. 112

پرده ایمنی…….. 112

پرده پیش صحنه…… 113

پرده های صحنه…… 113

استفاده از دکورهای پیش ساخته………… 114

روش نمایش چنـدتصویری…….. 116

اندازه و چگونگی تصاویر……….. 116

شیـوه های نمایش بر روی پرده…………. 117

الف ـ پروژکسیون مستقیم …………. 117

ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم…………… 117

پ ـ پروژکسیون از پشت پرده……. 117

اتاق پروژکسیون……………. 118

پرده های نمایش………………….. 119

الف ـ پرده های یکراست………. 119

ب ـ پرده های جمع شونده………….. 120

پ ـ پرده های قابل حمل     ……… 120

مشخصات و جنس پرده ها……… 120

فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان…… 122

ويژگي‌هاي عام فضاهاي جمعي ………..122

ساختمان‌ها و فضاهاي همگاني ايران در دوره بعد از اسلام……….. 124

كاروانسراهاي ايران         124

پيشينه تاريخي          125

ويژگي‌هاي معماری كاروانسراهاي ايران…….. 127

ميادين              129

ميدان، فضايي شهري براي گفت و گو…. 129

نتيجه          131

ميدان‌هاي پياده شهري …….. 132

تاريخچه مختصري از ميادين سنتي در ايران …… 136

تاريخچه مختصري از ميادين اروپايي ….. 140

آگوارا       141

فوروم        141

پياتزا        142

انواع ميدان………….. 143

ميدان‌هاي عمومي……. 143

ميدان‌هاي تجاري…….. 143

ميدان حكومتي………. 143

ميدان‌هاي نظامي……. 144

ميدان‌هاي محله‌اي…………. 144

    ميدان‌هاي ارتباطي        144

ميدان ورزشي…… 144

بررسي نمونه‌هايي از ميادين ايراني………. 145

 ميدان نقش جهان        145

ميدان امام خميني در همدان……… 148

حرم مطهر امام رضا (ع)……… 149

بازار …………… 149

مقدمه…….. 149

مشخصات كاربردي عناصر متشكله بازارها و مراكز محله…………. 151

بازار مكان بنيادهاي جمعي……………. 152

نقش بازار در شهرهاي ايران (هسته اجتماعي- فرهنگي)……….. 153

بازار و توان فرهنگي آن………… 154

بازار و محيط اقتصادي شهرها………… 155

خصوصيات فضايي معماري معاصر…… 156

فضاهاي همگاني در هم‌جواري‌هاي معماري معاصر ايران……. 157

فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران…. 160

مقدمه…………… 160

رابطه فرهنگ ومعماري…….. 168

معماري تاثير عوامل فرهنگي بر فرم …. 171

الف- اهميت مفهوم شكل يا فرم در فرهنگ معماري….. 171

ب: عوامل فرهنگي موثر در شكل گيري فضاي معماري…….. 175

ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري…….. 177

مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري…….. 177

مفهوم سير از ظاهر به باطن در معماري اسلامي ايران……. 182

عوامل بنيادي معماري در ايران….. 183

اصل سير از كثرت به وحدت……. 184

اصل سير از ظاهر به باطن……. 185

اصل فراوري و انتظاع از طبيعت……. 186

اصل ساماندهي اهداف كاركردي ، سازه اي و كالبدي………… 186

شفافيت ( گسترة پهنة ديد )……. 187

هندسه        ………………….. 188

هندسه علمي……….. 189

هندسه شهودي……. 189

انعكاس……….. 192

اصل درون گرايي در عين برونگرايي…….. 192

درون گرايي……… 193

تقارن…………… 195

تقارن به مثابه اصلي زيبا شناختي……. 197

تقارن به عنوان اصلي در ساخت و ساز… 197

مركزيت……………… 199

محور گرايي………… 200

سياليت ( گسترش پهنة ديد )……….. 201

تباين يا نا همگوني……. 201

تعادل و توازن……….. 202

سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضايی)………. 204

اصول و روشهای طراحي شهري……… 206

فضاي خارجي ، فضاي داخلي………………… 207

اصل سادگي و فضاي محصور در شهر ايراني…….. 209

خصوصيت ايستايي و پويايي فضاي محصور………… 210

اصل مقياس و تناسب ………….. 211

اصل فضاهاي متباين……. 212

اصل قلمرو ………….. 212

اصل تركيب ( كمپوزيسيون ) ………. 213

آگاهي از فضا………….. 213

بخش دوم: نمونه های تطبیقی   …….. 215

مقدمه…………… 215

مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو ………… 215

سیتی هال لندن……………………. 221

مجموعه تالار شهر جدید توکیو…………. 224

تالار شهر بوستون …………… 225

نمونـه های داخلی……………….. 228

سیتی هال تهران…………….. 228

تالار شهر تبریز……………… 29

بخش سوم: مطالعات زمینه ………………………… 231

بازشناسی شهر مشهـد……………….. 231

چگونگی پیدایش شهـر مشهـد……………….. 231

سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد……………… 232

موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد………………. 234

مطالعات اقتصادی………… 235

مطالعات جمعیتی…………………. 236

عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد………….. 237

نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد……….. 238

تغییرات کالبـدی در قرن حاضر………… 240

ساختار کالبـدی در قرن حاضر……………… 241

الگوی توسعـه شهـر مشهـد………… 241

مطالعات اقليمي و بررسيهاي محيطي شهر مشهد………. 242

موقعیت جغرافیایی شهر مشهد ……………………  242

دما ………………….. 243

رطوبت نسبی…………….. 244

تجزیه و تحلیل بارندگی ………………… 244

وزش باد ………. 247

تابش آفتاب ……………….. 248

شرایط حرارتی در فضای آزاد ……… 248

پیشنهادات ماهانی ………….. 248

پیشنهادات انجمن معماران آمریکا………….. 249

پیشنهادات طراحی در مشهد…………… 250

جهت استقرار ساختمان …………… 253

جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه …………. 258

جهت استقرارساختمانهای دو طرفه …………….  259

بافت مجموعه ……………  260

الگوی اشغال زمین ………………… 262

انتخاب مصالح ساختمانی ………. 262

 

عوامل موثر در مکانیابی پروژه……… 263

دلایل انتخاب سایت……….. 263

از دیدگاه عملکردی و کارایی……….. 263

همجواری ………….. 263

جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع ……. 264

مساحت………….. 264

مقیاس دانه بندی……. 264

مناسب مکانی………….. 264

انطباق با کاربری اراضی شهر ی………. 264

دسترسی به شبکه معابر ……….. 266

هماهنگی با جهت توسعه شهر ……… 267

خوانایی سایت ………….. 267

حوزه سوم: تجزیه وتحلیل………… 269

تبیین برنامه ها و اهداف پروژه……….. 270

شناسایی جمعیت مخاطب  ……….. 270

تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه…………….. 271

تدوین مبانی نظری پروژه………. 273

مبانی نظری عام………………. 273

مبانی نظـری خاص پروژه…………… 275

تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی…………. 277

فضای شهری و مردمی…………… 277

فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا…………. 277

فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی)………. 278

فضاهای شهری سربسته……….. 279

فضای همگانی سرپوشیده………………. 279

سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی)……………. 281

فروشگاه مرکـز ……………. 282

تریا ………………. 2872

رستـوران………………… 282

نمایشگاه ها…………. 283

نمایشگاه دائمی مرکز………………. 283

نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز)……….. 283

سالنهای سخنـرانی………………. 285

تالار………………….. 285

چیـدمان تالار ……………… 285

صنـدلی…………………….. 286

بالکن…………………….. 287

راهروهای تالار……………………… 287

صوت و اکوستیک در تالار …………….. 288

حجـم………………….. 289

فرم………….. 289

طنین…………… 290

نورپـردازی تالار…………………… 291

خروجی ها و ورودی های سالن……………………. 291

سالن انتظار یا لابی………….. 292

نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار…….. 292

سالن گردهمایی شهـری…………. 292

اتاق مترجمین …………………….. 293

اتاق خبرنگاران…………….. 293

اتاق کنترل ……………….. 293

فضای مختص تشریفات…………….. 294

فضای مخصوص فیلم برداری……… 294

سالن با ظرفیت اندک …………. 295

فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی ………… 296

حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO……. 296

فضای مربوط به احزاب سیاسی……….. 298

فضای پاسخگـویی مسئولان……… 298

کتابخانـه مرکز…….. 299

قفسه باز………. 299

قسمت مطالعه…… 299

قسمت قفسه بسته………. 299

بخش اینترنت………….. 299

حـوزه اداری مرکز ………… 299

مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی»……… 300

حـوزه معاونت امور اداری و مالی…….. 301

حـوزه معاونت فنی……….. 301

بخش خدمات …………. 302

سرویس های بهـداشتی………… 302

پارکینگ………… 302

نمازخانـه……………….. 302

حوزه چهارم: طراحی……… 303

تحلیل وآنالیز سایت……………. 304

تجزیه وتحلیل زمین طرح…………….. 304

هندسه زمین طرح…….. 304

سیستم های دسترسی…… 304

محورهای دید مطلوب……………. 305

دیداز خارج از سایت به درون سایت……….. 305

دید از درون سایت به خارج سایت……….. 305

کاربری های مجاور سایت………. 306

ابعاد و شیب زمین……… 306

نتایج سایت آنالیز…………… 306

ملاحظات معماری مجموعه…………. 308

ملاحظات سازه ای مجموعـه……….. 310

ملاحظات تأسیساتی مجموعـه…………. 311

ارائه برنامه فیزیکی………… 312

ارائه مدارک نهایی…………………320

 

حجم فایل 44 مگابایت – فرمت WORD

 برای دیدن لیست کامل رساله و پایان نامه های سایت اینجا کلیک نمایید 

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی