سه شنبه , ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله طراحی پردیس فرهنگی هنری


رساله طراحی پردیس فرهنگی هنری

رساله طراحی پردیس فرهنگی هنری

در این پست با رساله طراحی پردیس فرهنگی هنری با شما کاربران گرامی هستیم .

این رساله در فرمت word  و در 195 صفحه میباشد که فهرست مطالب را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد

رساله طراحی پردیس فرهنگی هنری

چکیده
آنچه تحت عنوان دفترچه مطالعاتی طراحی پردیس فرهنگی –هنری واقع در شهر تهران در ادامه به آن خواهیم پرداخت مجموعه ای است شامل فصول زیر :
فصل اول از مطالعات اختصاص به مجموعه فرهنگی-هنری و آشنایی با آن دارد. در این فصل با عملکرد این مجموعه آشنا خواهیم شد.
فصل دوم از مطالعلت به دو بخش ”مطالعات استان تهران“ و ”مطالعات سایت“ تقسیم می شود و در نهایت عوامل موثر در انتخاب سایت بررسی می شود.
فصل سوم نیز به شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی میپردازد.
در فصل چهارم با ضوابط و استانداردهای کلی طرح وتحلیل آنها و برنامه فیزیکی آن آشنا خواهیم شد.
در فصول آخر نیز نوع جانمایی طرح در سایت، لکه گذار ی ها ،طرح های پیشنهادی،روند طراحی و به طور کلی رسیدن به حجم نهایی بررسی میشود

فهرست مطالب 

چکیده ۱
مقدمه۲
فصل اول : معرفی و اهداف پژوهش، تاریخچه و پیشینه
مقدمه..۳
۱-۱-بیان مسئله .۴
۱-۲-بدنه مسئله.۴
۱-۳-بیان اهداف طرح۴
تاریخچه و پیشینه.۵
۱-۱-مقدمه.۵
۱-۲-مفهوم سینما.۵
۱-۳-تاریخچه ی سینما۵
۱-۳-۱-پیش از سینما..۵
۱-۳-۲-تولد سینما در جهان۶
۱-۳-۳-دوران صامت ۷
۱-۳-۴-تاریخ سینما از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۶..۷
۱-۳-۵-تجارت فیلم تا ۱۹۰۶..۷
۱-۴-تاریخچه ی سینما در ایران..۷
۱-۴-۱سینما متروپل..۹
۱-۴-۲سینمای پس انقلاب۱۰
فصل دوم: شناخت بستر طرح (مطالعات جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی)
مقدمه۱۱
الف : مطالعات تهران۱۲
الف-۲-۱-مشخصات جغرافیایی استان تهران..۱۲
الف-۲-۲-اقلیم و آب و هوای استان تهران۱۳
الف-۲-۳-وضعیت زمین شناختی استان تهران.۱۴
الف-۲-۴-آلودگی های استان تهران..۱۴
الف-۲-۵-وضعیت دسترسی ها در استان تهران۱۵
الف-۲-۶-ساختار خدماتی در استان تهران..۱۵
الف-۲-۷-سیاست در استان تهران..۱۶
الف-۲-۸-اقتصاد در استان تهران.۱۷
الف-۲-۹-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران.۱۸
الف-۲-۱۰-جاذبه های طبیعی استان تهران۱۸
ب : بررسی سایت.۱۹
ب-۲-۱-موقعیت سایت ( مطقه ۵ تهران ).۱۹
ب-۲-۲-دسترسی های سایت.۲۰
ب-۲-۴-شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)..۲۱
ب-۲-۵-فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف .۲۲
ب-۲-۶-منطقه ۵ دراهداف توسعه طرح جامع..۲۳
ب-۲-۷- دلایل انتخاب سایت.۲۴
ب-۲-۹- عکسهای سایت.۲۵
فصل سوم: شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
مقدمه۲۸
۳-۱-پردیس سینمایی پارک ملت۲۹
۳-۲-طراحی سینما در نیویورک۳۵
۳-۳-سینما آزادی تهران..۴۰
۳-۴-مرکز سینمایی یو افت ای پالست.۵۴
۳-۵-مرکز سینمایی بوسان.۵۷
فصل چهارم: شناخت وتحلیل برنامه طرح (برنامه فیزیکی، ضوابط و استانداردها) مقدمه۶۷
۴-۱- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی سالن های سینما.۶۸
۴-۱-۱-هدف از بررسی ۶۸
۴-۱-۲-سالن انتظار سینما.۶۹
۴-۱-۳-ورودی سینما ۶۹
۴-۱-۴-گیشه بلیط‌فروشی ۷۰
۴-۱-۵-راهروهای سالن نمایش ۷۰
۴-۱-۶-صندلی تماشاگران ۷۱
۴-۱-۷-ورودی‌ها و خروجی‌های سالن نمایش سینما ۷۱
۴-۱-۸-سرویسهای بهداشتی سینما .۷۲
۴-۱-۹-اتاق پروژکتور و ملحقات آن ۷۲
۴-۱-۱۰-صداگیرها..۷۳
۴ -۱-۱۱-پخش صدا..۷۳
۴-۱-۱۲-پرده نمایش فیلم۷۴
۴-۱-۱۳-فضای پارکینگ۷۴
۴-۱-۱۴ انواع مختلف پارکینگ ۷۵
۴-۲- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری۷۷
۴-۲-۱-ساختار عمومی گالری‌ها .۷۷
۴-۲-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء .۷۸
۴-۲-۳-نورپردازی گالری‌ها .۷۸
۴-۲-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها ۸۰
۴-۳- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات هنری..۸۲
۴-۳-۱-بررسی بخش های مختلف..۸۲
۴-۴-بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران۸۳
۴-۵-ضوابط واستانداردهای طراحی.۸۹
۴-۵-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما،گالری،مرکزخرید۸۹
۴-۵-۱-۱-سینما۸۹
۴-۵-۱-۲-گالری ها.۸۹
۴-۵-۱-۳-مرکز خرید۹۰
۴-۵-۲-۴- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی..۹۰
۴-۶ ساختمانهای عمومی ومعلولین.۱۰۴
۴-۷-برنامه فیزیکی مجموعه.۱۰۹
فصل پنجم: مبانی نظری معماری، اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی
مقدمه۱۱۱
۵-۱-اصول مبانی نظری.۱۱۲
۵-۱-۱-مبانی نظری معماری.۱۱۲
۵-۱-۲-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح۱۱۲
۵-۱-۳-مبانی نظری طراحی معماری.۱۱۲
۵-۱-۴-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی.۱۱۲
۵-۲-فضا و زمان..۱۱۵
۵-۲-۲- معماری همگام با زمان ۱۱۶
۵-۲-۳-انسان فضا معماری.۱۱۷
۵-۳-کانسپت.۱۱۹
۵-۴-ایده – اصول اصلی و عناصرمهم در طراحی مجموعه فرهنگی و هنری.۱۲۲
۵-۴-۱-معماری مینیمالیسم و ساده گرا.۱۲۲
۵-۵-تعریف سیستم نمای دو پوسته..۱۴۷
۵-۶-ایده اصلی پوسته روی نما..۱۴۹
۵-۷-استفاده از سازه گرایی .۱۵۰
فصل ششم: دیاگرام، لکه گذاری و جانمایی در سایت
مقدمه..۱۵۴
۶-۱-دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی..۱۵۵
۶-۲-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی..۱۵۷
۶-۳تحلیل سایت.۱۵۸
۶-۴-لکه گذاری و جانمایی در سایت.۱۵۹
فصل هفتم: روند طراحی، آلترناتیوهای پیشنهادی و طرح نهایی
مقدمه..۱۶۰
۷-۱-سینما و معماری۱۶۱
۷-۲-ایده اصلی طرح کلی و نمای مجموعه.۱۷۱
۷-۳-آلترناتیو های پیشنهادی.۱۷۸
۷-۴-مصالح و سازه به کار گرفته شده در طرح کلی.۱۸۲
۷-۴-۱- نمای شیشه ای فریم لس (Frame Less)..182
۷-۴-۲-بادبند۱۸۶
۷-۴-۳-خرپا۱۹۳
۷-۴-۴-بتن و فولاد..۱۹۵
منابع و مآخذ.

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی