من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله طراحی خانه خط و خوشنویسی


رساله طراحی خانه خط و خوشنویسی

رساله طراحی خانه خط و خوشنویسی

در این پست با رساله طراحی خانه خط و خوشنویسی با شما کاربران گرامی هستیم .

این رساله در فرمت word  و در 140 صفحه میباشد که فهرست مطالب ان را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
۱-۱ دلایل انتخاب موضوع………………۲
۱-۲ تعریف مسأله…………..۳
۱-۳-پرسش های محوری…………………..۴
۱-۴- هدف از اجرای این پروژه………………….۴
۱-۵-روش های اجرای پروژه…………..۵
نتیجه گیری……………………….۵

فصل دوم :مبانی نظری
۲-۱- مقدمه……………………..۸
۲-۲- مفاهیم فرهنگی معماری ایرانی……….۱۱
هندسه یا انتظام هندسی………………………۱۱
طبیعت………………..۱۲
خلوت…………………………۱۴
انعطاف پذیری……………….۱۵
سلسله مراتب………………..۱۶
شفافیت………………………۱۷
ایهام و تداعی………..۱۸
نتیجهگیری……………..۱۹

فصل سوم :شناخت موضوع
۳-۱- تاریخچه‌ی انواع خطوط……………………..۲۲
۳-۱-۱- کوفی……………..۲۳
۳-۱-۲- کوفی معقلی……………..۲۴
۳-۲- اقلام سته……………………………….۲۴
۳-۲-۱- محقق……………………..۲۵
۳-۲-۲- ریحان………….۲۶
۳-۲-۳- ثلث…………………۲۶
۳-۲-۴- نسخ جدید…………..۲۷
۳-۲-۵- توقیع…………………..۲۷
۳-۲-۶- رقاع…………………………۲۸
۳-۲-۷- خط غبار……………………۲۸
۳-۳- خطوط ویژه ایرانیان ……………………..۲۸
۳-۳-۱- تعلیق……………………………………۲۹
۳-۳-۲- نستعلیق………………………………………۳۰
۳-۳-۳- شکسته نستعلیق،شکسته……………….۳۲
۳-۴- تصویر و تصور در خط…………………….۳۳
۳-۵- خوشنویسی قرآنی………………………۳۳
۳-۶- خوشنویسی و قالی………………………۳۵
۳-۷-کتیبهنگاری و معماری…………………………..۳۷
۳-۸- حس آمیزی خطوط اسلامی………………………..۴۱
۳-۹- خوشنویسی وهنرهای بصری………………۴۲
۳-۱۰- خط و بیان هنری…………………………………..۴۴
۳-۱۰-۱- خوشنویسی و زبان…………………………۴۴
۳-۱۱- تقسیمات طلایی و خوشنویسی…………….۴۶
۳-۱۲- نقاشی خط………………………………….۴۷

فصل چهارم : شناخت اقلیمی
۴-۱-بررسی موقعیت وجایگاه (شهرستان تیکانتپه)تکاب……………………..۵۴
۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان تیکان تپه )تکاب(………………..۵۴
۴-۲- وجه تسمیه نام شهرستان ” تیکان تپه”……………………………………..۵۶
۴-۳- موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تیکان تپه )تکاب(………………….۵۷
۴-۴- بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه…………………….۵۸
۴-۵- بررسی جغرافیایی استان آذربایجان غربی……………………………………۵۸
۴-۵-۱- بررسی زمین شناسی و خاک استان آذربایجان غربی……………….۵۸
۴-۶- مشخصات کوههای استان آذربایجان غربی……………….۵۹
۴-۶-۱- کوههای آذربایجان به ۶ گروه تقسیم می شوند……………….۶۰
– کوهستان ارسباران یا قراجه داغ…………………………۶۰
– رشته کوه سبلان- جلفا…………………….۶۰
– رشته کوه سهند – ابرقوش………………………..۶۰
– کوهستان قره داش یا تکاب………………..۶۱
– کوهستان میشوداغ………………۶۱
۴-۷- وضعیت آب وهوا و اقلیم استان آذربایجان غربی………………۶۲
۴-۷-۱- توده هوای سرد شمالی………………….۶۲
۴-۷-۲- توده هوای قطبی سیبری……………………..۶۲
۴-۷-۳- توده هوای قطبی بحری……………………۶۳
۴-۷-۴- توده هوای حاره بحری………………..۶۳
۴-۸- بادها……………………….. ۶۴
۴-۹- درجه حرارت…………………………………۶۴
۴-۱۰- آثار تاریخی و اماکن دیدنی تکاب……………………………..۶۵
۴-۱۰-۱-زندان سلیمان………………….۶۵
۴-۱۰-۲- زندان برنجه…………………..۶۵
۴-۱۰-۴- قلعه بردینه………………….۶۶
۴-۱۰-۳- زندان نبی کندی……………….۶۶
۴-۱۰-۵- چملی گلی…………………….۶۷
۴-۱۰-۶- چشمه تخت سلیمان………….۶۸
۴-۱۱- پوشش گیاهی غالب در سطح شهرستان………………………….۶۸
۴-۱۱-۱- جنگل را می توان به دو گروه اصلی دسته بندی نمود………………….۶۹
۴-۱۱-۲- گیاهان خود به سه دسته تقسیم می شود……………………….۷۰
۴-۱۲- ویژگیهای آب وهوای شهرستان تیکان تپه………………………………….۷۲
۴-۱۳- نتیجه گیری مطالعات اقلیمی……………………………………….۷۵

فصل پنجم : ضوابط طراحی
۵-۱- ضوابط وکاربریهای مجموعه فرهنگی………………………………………………۷۸
۵-۱-۱- ضوابط و معیارهای طراحی مراکز فرهنگی……………………………………….۷۸
۵-۲- گالری‌ها…………………………………………………………….۷۹
۵-۲-۱- ساختار عمومی گالریها……………..۷۹
۵-۲-۲- ترتیب قرار گیری اشیاء…………………….۸۰
۵-۲-۳- نورپردازی گالری‌ها……….۸۰
الف) نورپردازی طبیعی (نور روز)………..۸۰
ب) نور پردازی جانبی(افقی)…………..۸۱
ج).نور پردازی مصنوعی……………………..۸۱
۵-۳- حرکت و دسترسی گالری‌ها………………..۸۲
۵-۴- تنظیم شرایط محیطی…………..۸۲
۵-۵- تهویه‌ی مطبوع………….۸۲
۵-۶- آکوستیک………………۸۳
۵-۷- حریق………………..۸
۵-۸- ساختار عمومی فضاهای نمایشی……………..۸۳
۵-۹- شکل و انواع مختلف صحنه ی نمایش………………..۸۴
۵-۱۰- شیب سالن نمایش………………………۸۵
۵-۱۱- صندلی تماشاگر……………….۸۵
۵-۱۲- اتاق رختکن(تنفس بازیگران)……………….۸۵
۵-۱۳- اتاق سخنرانی………………………۸۶
۵-۱۴- نور پردازی صحنه………..۸۶
۵-۱۵- آکوستیک………………………….۸۶
۵-۱۶- ایمنی از حریق………………………….۸۷
۵-۱۷- استانداردهای موزه………………..۸۸
۵-۱۷-۱- گالری‌ها……………………۸۸
۵-۱۸- آمفی تئاتر…………………..۸۹
۵-۱۹- کتابخانه……………………..۹۰
۵-۲۰- اداری……………………..۹۱
۵-۲۱- آموزشی…………………۹۲
۵-۲۲- انبار……………………….۹۲
۵-۲۳- پارکینگ………………۹۳
۵-۲۴- تاسیسات……………………………۹۳
۵-۲۵- بررسی نمونه های موجود………………………..۹۳
۵-۲۵-۱ فرهنگ سرای نیاوران…………………………………..۹۳
۵-۲۶- بررسی از نظر اقلیم…………………….۹۳
۵-۲۷- بررسی بنا…………………………….۹۴
۵-۲۸- ورودی………………………………………….۹۴

فصل ششم : برنامه ریزی طرح
۶-۱- شناخت بستر طرح………………………..۱۰۱
۶-۱-۱- موقعیت استقرار سایت در شهر…………………۱۰۱
۶-۲- شناخت ویژگی های سایت………………….۱۰۲٫
۶-۳- دسترسی به سایت…………………………۱۰۳
۶-۴- دلایل انتخاب سایت…………………………….۱۰۳
۶-۵- تحلیل سایت…………………………………….۱۰۴
۶-۵-۱- قرارگیری سایت در مقابل باد وباران……………………۱۰۶
۶-۵-۲- جهت گیری درمقابل آفتاب………………………۱۰۶
۶-۵-۳- همجواری ها ……………………………..۱۰۷
برنامه فیزیکی طرح……………………………۱۰۸

بخش هفتم :طراحی
۷-۱- روند طراحی………………………۱۱۲
۷-۱-۱-کانسپت ونحوه رسیده به طرح……………………..۱۱۲
۷-۲- ایده های طراحی………………………………..۱۱۴
۷-۲-۱- طرح شماره ۱…………………………۱۱۴
۷-۲-۲- طرح شماره۲……………………………..۱۱۵
۷-۲-۳- طرح شماره۳……………………………..۱۱۶
پلان های معماری……………………………………۱۱۷
۷-۳- تصاویری از طرح نهایی………………….۱۲۲
منابع و ماخذ……………………………..۱۲۹
فهرست تصاویر
تصویر(۳-۱)- خط کوفی اولیه……………………………………۲۳
تصویر (۳-۲)- سیستم نقطه گذاری ابن مقله…………………………۲۴
تصویر(۳-۳)- خط محقق، بایسنقر میرزا……………………………………۲۵
تصویر(۳-۴)- خط توقیع…………………………………..۲۷
تصویر(۳-۵)- خط تعلیق محمدکاظم اصفهانی………………………۲۹
تصویر (۳-۶): میرعمادالحسنی……………………………..۳۱
تصویر (۳-۷) :سلطانعلی مشهدی…………………………. ۳۱
تصویر(۳-۸)- کوفی شرقی، ۱۰۵۰ م…………………۳۵
تصویر(۳-۹)- فرش به خط نستعلیق یازدهم / هفدهم…………………..۳۶
تصویر(۳-۱۰)-قالیچه دعا، قرن دهم ق………………………….۳۷
تصویر(۳-۱۱)- محراب اولجایتو، اصفهان۷۱۰ق/ ۱۳۰۷م…………………..۳۹
تصویر(۳-۱۲)- کتیبه به خط ثلث، مسجدشیخ لطف الله اصفهان…………………۴۰
تصویر(۳-۱۳)-آیه۱۸ سوره جن، سرامیک……………………….۴۶
تصویر(۳-۱۴)- تقسیمات طلایی در خط میر عماد……………………….۴۷
تصویر(۳-۱۵)- رضا مافی ۱۳۵۸…………………………….۴۹
تصویر(۳-۱۶)- اسرافیل، شیرچی……………………..۵۱
تصویر(۳-۱۷)- جوا بختیاری…………………………….۵۱
تصویر(۴- ۱) : نقشه ایران و موقعیت شهرستان تیکان تپه)تکاب( و تخت سلیمان………………..۵۴
تصویر(۴- ۲)- موقعیت شهرستان تیکان تپه (تکاب) و تخت سلیمان در نقشه راههای ارتباطی آذربایجان………..۵۷
تصویر(۴-۳)- پوشش گیاهی و منظر طبیعی موجود .………………………..۶۹
تصویر(۴-۴)- پوشش گیاهی و منظر طبیعی موجود در منطقه ………………….۷۲
تصویر (۵-۱)- ورودی بنا نیاوران……………………………………..۹۴
تصویر (۵-۲)- محوطه فرهنگسرای نیاوران…………………………۹۵
تصویر (۵-۳)- حیاط مرکزی فرهنگسرای نیاوران…………………۹۵
تصویر (۵-۴)- درب ورودی حیاط اصلی…………………………………..۹۶
تصویر (۵-۵)- محوطه حیاط اصلی فرهنگسرای نیاوران……………………..۹۶
تصویر (۵-۶)- نگار خانه فرهنگسرا…………………………………۹۷
تصویر (۵-۷)- کتابخانه ی فرهنگسرا………………………۹۹
تصویر (۶-۱)- همجواری سایت مورد نظر با خیابانهای انقلاب و مخابرات………………….۱۰۱
تصویر (۶-۲)- همجواری سایت مورد نظر با خیابانها و اماکن دیگر………………………۱۰۲
تصویر (۶-۳)- قرارگیری سایت در مرکز شهر ونحوه دسترسی ها به آن………….۱۰۳
تصویر (۶-۴)- مسیرهای دسترسی به سایت……………………….۱۰۵
تصویر (۶-۵)- مسیربادهای سرد وپرسوززمستانی وابرهای بارش زا……………………۱۰۶
تصویر (۶-۶)- نحوه قرارگیری زمین درمقابل تابش آفتاب…………………………۱۰۶
تصویر (۶-۷)- همجواری سایت با ساختمانهای دولتی………………………۱۰۷
تصویر (۷-۱)- کانسپت طرح………………………۱۱۳
تصویر (۷-۲)- طرح اولیه……………………..۱۱۴
تصویر (۷-۳)- طرح شماره۲……………………….۱۱۵
تصویر (۷-۴)- اسکیس نهایی…………………..۱۱۶
تصویر (۷-۵)- پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه………………………..۱۲۲
تصویر (۷-۶) – پرسپکتیو دید پرنده از مجموعه…………………………….۱۲۲
تصویر (۷-۷) – سایت طرح به همراه محوطه سازی……………………..۱۲۳
تصویر (۷-۸) – محوطه سازی با استفاده از فرم حروف…………………………..۱۲۳
تصویر (۷-۹)- نمای اصلی مجموعه (نمای شرقی)………………………………۱۲۴
تصویر (۷-۱۰) – فضای داخلی راهروی دور سالن همایش………………………..۱۲۴
تصویر (۷-۱۱) فضای داخلی راهروی دور سالن همایش………………………..۱۲۵
تصویر (۷-۱۲)- پرسپکتیو دید ناظر از نمای اصلی………………….۱۲۵
تصویر (۷-۱۳)- پرسپکتیو دید ناظر از نمای اصلی………….۱۲۶
تصویر (۷-۱۴) – فضای داخلی سالن جلسات……………………۱۲۶
تصویر (۷-۱۵)- فضای داخلی لابی اصلی…………………۱۲۷
تصویر (۷-۱۶)- دید ناظر از نمای اصلی……………………..۱۲۷
تصویر (۷-۱۷) – ورودی مجموعه………………………۱۲۸
فهرست جداول

جدول (۶-۱) فضاهای بخش اداری…………………..۱۰۸
جدول (۶-۲) فضاهای بخش آموزشی…………………..۱۰۹
جدول (۶-۳) فضاهای بخش نمایشگاهی………………………….۱۰۹
جدول (۶-۴) فضاهای بخش اقامتی………………………….۱۱۰
جدول (۶-۵) فضاهای بخش سالن همایش…………………………..۱۱۰
جدول (۶-۶) فضاهای بخش خدماتی……………………………………۱۱۱

 

حجم فایل 12 مگابایت – فرمت word

 

باکس دانلود

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی