دانلود پروژه ی کامل مجتمع تجاری فرهنگی

دانلود پروژه ی کامل مجتمع تجاری فرهنگی

دانلود پروژه ی کامل مجتمع تجاری فرهنگی

دانلود پروژه ی کامل مجتمع تجاری فرهنگی-دانلود نقشه های کامل یک مجتمع تجاری فرهنگی در قالب فایل اتوکد که شامل پلان با طراحی زیبا-نماهای چهار طرف به صورت راندو شده-چهار برش از جهات مختلف و سایت پلان میباشد.

پروژه ای بسیار زیبا و کامل جهت ارائه ی طرح های دانشجویی که حتی میتواند الگوی کارامدی برای پایان نامه باشد.

طراحی دوار پلان این مجتمع موجب دید مناسب و سهولت دسترسی مشتریان خواهد بود-اهمیت به ایجاد فضای سبز و ابنما چه در داخل و چه در خارج مجتمع-قرار گیری رستوران با دید مناسب و….از دیگر امتیازات آن است.

دانلود پروژه ی کامل مجتمع تجاری فرهنگی

دانلود پروژه ی کامل مجتمع تجاری فرهنگی

دانلود پروژه ی کامل مجتمع تجاری فرهنگی