دانلود رایگان پلان فرهنگسرا برای طرح1

دانلود رایگان پلان فرهنگسرا برای طرح1

دانلود رایگان پلان فرهنگسرا برای طرح1

این فایل حاوی پلان یک فرهنگسرا همراه با نماها-برش-سایت پلان -پرسپکتیو داخلی و …و به طور کامل از طرح اولیه تا طرح نهایی را شامل میشود.که من و تو معمار آنرا برای شما عزیزان آماده دانلود قرار داده است.

پلان  و طرح اولیه و نهایی مناسب برای طرح 1 معماری برای دانشجویان-