دانلود رایگان جزییات و دتایل های ساختمان

دانلود رایگان جزییات و دتایل های ساختمان

دانلود رایگان جزییات و دتایل های ساختمان

این فایل حاوی دتایلهای عمومی ساختمانی برای دانشجویان معماری میباشد.دتایل کف.سقف.پنجره.سرویس بهداشتی.پنجره.پله و….میباشد.که من و تو معمار آنرا بصورت رایگان برای شما عزیزان آماده دانلود قرار داده است.

دانلود رایگان جزییات و دتایل های ساختمان

من و تو معمار سایت شما دوستداران و دانشجویان معماری.